Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post Protestantse Gemeente


Classis: * Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Garmerwolde-Thesinge PG en Stedum-Ten Post PG

Predikanten van de Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post opgericht in 13-05-2018:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Garmerwolde-Thesinge-hg en Stedum-Ten Post-pg


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 19 juni 2024