Ruim 4000 domineeslijsten
Van alle CGK, GG, GKV, NGK en VGKN
plus complete beroepingswerk
van hervormde gemeenten


Gemeentes

Het blijft bijzonder dat het Evangelie over Jezus Christus ook in Nederland zo'n uitwerking heeft gekregen. Her en der zijn vele eeuwen geleden kerken gebouwd en gemeenten gesticht. Zelfs kom je in veel plaatsen meerdere geloofsgroepen tegen.

Op deze pagina zijn de namen van hun voorgangers, althans voor zover bekend, samengebracht. Het lijkt wel of je steeds een digitaal predikantenbord oproept. Hierop is aangegeven vanwaar zij zijn gekomen en waar ze, zo mogelijk, hun werk hebben vervolgd.

Bovendien wordt in de meest linkse kolom aangegeven hoeveel pogingen van beroepen zijn aangewend alvorens de intrede een feit was. Hierbij vindt u het aantal van de gepubliceerde beroepen. Het zal zo zijn dat er veel meer contacten zijn gelegd en het is mogelijk dat een consulent het beroep aan geen enkel orgaan van binnen of buiten de kerk heeft doorgegeven.

Markant is eveneens het feit dat de meeste hervormde gemeenten voorheen gedurende een periode na een vacature een oproep deden voor aanmelding van gegadigden. Ook Elspeet in 1799, Staphorst (3x) en Garderen (9x), een drietal gemeenten waarvan je dit thans totaal niet kunt voorstellen. Met name in de tweede helft van de negentiende eeuw zie je in hervormd Nederland een schaarste ontstaan en kan iemand als Elisa Anne Lazonder (zie publicatie) een kleine driehonderd beroepen in ontvangst nemen. Vandaag de dag lees je dergelijke aantallen nog bij de Gereformeerde Gemeenten, die overigens ook in het overzicht zijn opgenomen.
Friesland Groningen Drenthe Overijssel Gelderland Limburg Noord-Brabant Zuid-Holland Utrecht Noord-Holland Zeeland Flevoland Selecteer een provincie om de verwerkte gemeentes te zien.
Momenteel zijn daarin ruim drie duizend gemeenten opgenomen uit een strook die loopt van het Zeeuwse Axel tot het Groningse Delfzijl. Daarbij zijn Flevoland en Utrecht geheel, een groot deel van de Veluwe (inclusief Scherpenzeel en Apeldoorn), een belangrijk deel en West-Overijssel (inclusief Rijssen en Vriezenveen), de Zuidwesthoek van Drenthe, een greep uit de Wouden in Friesland en meerdere plaatsen uit Noordoost-Groningen verwerkt. Inmiddels zijn alle christelijke gereformeerde kerken, gereformeerde kerken vrijgemaakt en hersteld hervormde gemeenten opgenomen en eveneens een groot deel van de gereformeerde gemeenten en de Nederlandse gereformeerde kerk verwerkt. (lijst met verwerkte gemeentes)

Om u bij het zoeken van dienst te zijn is de mogelijkheid aangebracht de lijst met verwerkte gemeenten op te roepen en per provincie te bezien. Wekelijks worden er gemeenten bijgevoegd. Mocht u zeer nieuwsgierig zijn naar een nog niet uitgewerkte gemeente, neem gerust contact. De gegevens zijn er wel, echter moeten nog worden uitgewerkt. Vandaar. Op aanvraag zijn de verschillende beroepen van de voorgangers of van de betreffende gemeenten evenzeer verkrijgbaar.

Tenslotte de betekenis van de gebruikte afkortingen:
bap = baptistengemeente
bw = buitengewone wijkgemeente
cgk = christelijke gereformeerde kerk
dg = doopsgezinde gemeente
gg = gereformeerde gemeente
ggin = gereformeerde gemeente in Nederland
gk = gereformeerde kerk
gkv = gereformeerde kerk vrijgemaakt
hg = hervormde gemeente
hhg = hersteld hervormde gemeente
lg = evangelisch-lutherse gemeente
ngk = nederlands gereformeerde kerk
r = remonstrantse gemeente
veg = vrije evangelische gemeente
vgkn = voortgezette gereformeerde kerken in Nederland
w = waalse gemeente
z = zelfstandige gemeente
zd = zevendedags adventisten

zaterdag 20 juli 2024