Culemborg Protestantse Gemeente


Classis: Tiel
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente Culemborg opgericht in 01-01-2011:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Culemborg-hg en Culemborg-gk
-
- ds. mw. W.M. van Loon-Kuiper (Wilhelmina Marina) 01-01-2011 Culemborg-gk 22-05-2016 Doetinchem-Gaanderen 01
- ds. H. Veldhuis (Henri) 01-01-2011 Culemborg-hg 30-07-2018 overleden 01
01 ds. mw. E. Braam (Elsje) (Open Hof) 14-01-2018 lerares Dronten 31-12-2021 emeritus 00
01 ds. mw. H.A. de Bruijn-Messelink (Annemieke) (50%) 01-09-2019 Ophemert-pg 31-12-2021 emeritus 00
01 ds. W.A. Nijkamp (Wilko) 15-05-2022 Julianadorp-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. Y.J. van der Stelt-van den Berg (Yolanda)(ouderenpastor) 01-01-2011 09-06-2019 seniorenpastor Houten
ds. G.J. Smink (Geurt) (ouderenpastor, p-t) 01-08-2019 emeritus, wonend Schoonhoven 31-12-2019
ds. H.G. Fonteyn (Hendrik Gerrit) (ouderenpastor, p-t) 01-03-2020 Tricht-hg 09-01-2022 Tricht-pg
ds. mw. E. Braam (Elsje) (ouderenpastor, p-t) 09-01-2022 Culemborg-pg


Beroepen vacature 2016 (vac. Van Loon-Kuiper):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-2017 mw. E. Braam lerares Dronten 01


Beroepen vacature 2018 (vac. Veldhuis):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-2019 mw. H.A. de Bruijn-Messelink Ophemert-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

vrijdag 19 april 2024