Steenwijk Protestantse Gemeente


Classis: * Kampen
Provincie: Overijssel
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Steenwijk HG en Steenwijk GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Steenwijk opgericht in 02-01-2011:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Steenwijk-hg en Steenwijk-gk
-
- ds. B. Haanstra (Bob) 02-01-2011 Steenwijk-hg 07-11-2021 emeritus 00
- ds. H.W. van Veldhuizen (Henk) 02-01-2011 Steenwijk-hg 28-08-2016 Hasselt-De Baak-hg 01
- ds. A. van t Zand (Alexander) 02-01-2011 Steenwijk-gk 02-02-2020 emeritus 00
01 ds. mw. M.N. Ariesen-Holwerda (Margarita Nienke) 05-09-2021 Bolsward-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. M. Landlust (Marijke) (seniorenpastoraat) 01-09-2021 wonend Steenwijk 31-12-2023


Beroepen vacature 2020 (vac. Van t Zand):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-2021 mw. M.N. Ariesen-Holwerda Bolsward 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

vrijdag 21 juni 2024