Firdgum Hervormde Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Firdgum opgericht in 1609:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Tzummarum sedert 1629 tot 1641
i.s.m. Minnertsga sedert 1641 tot 1655
i.s.m. Tzummarum sedert 1655
kerkgebouw afgebroken in 1794
-
ds. S.H. Bontius (Suffrides Heronis) ??-??-1609 Tzummarum ??-??-1624
ds. B. Hessels (Bernardus) ??-??-1625 Oosterbierum ??-11-1627 Wommels
ds. J. Vomelius (Johannes) ??-??-1627 kandidaat ??-??-1628 Minnertsga
ds. J. Stonebrink (Jacobus) ??-01-1655 Tzummarum 08-10-1677 afgezet
-
opgegaan in Tzummarum-hg sedert 1677


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 april 2024