Kantens-Stitswerd Protestantse Gemeente


Classis: * Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Kantens-Stitswerd HG en Kantens GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd opgericht in 20-12-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Kantens-Stitswerd-hg en Kantens-gk
i.s.m. Rottum-pg
-
- ds. A.F. Kristensen 20-12-2006 Kantens ? Stitswerd ? Usquert ? Rottum-hg 28-02-2007 ontheven 00

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. J.C. Prins-Pestoor (Janny) 2008 wonend Winsum 26-06-2016
01 ds. R.P. Oosterdijk (p-t) 2017 Haren ? Onnen-hg


Beroepen vacature 2007:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-2017 R.P. Oosterdijk Haren-Onnen 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024