Biddinghuizen Protestantse Gemeente


Classis: * Flevoland
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Biddinghuizen HG en Biddinghuizen GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen opgericht in 01-09-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Biddinghuizen-hg en Biddinghuizen-gk
-
01 ds. A.J. Bregman (Abraham Jan) 28-01-2007 Bunnik 22-02-2015 Emmeloord 01
01 ds. mw. M.L. van de Bunt (Margriet) 03-07-2016 Valkenswaard-Veldhoven 30-07-2023 docent Windesheim Zwolle 00

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. J. Aantjes-Lubbersen (Jolanda)


Beroepen vacature 2006:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-2096 A.J. Bregman Bunnik 01


Beroepen vacature 2015:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-2016 mw. M.L. van de Bunt Valkenswaard-Veldhoven01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

vrijdag 12 april 2024