Bergum Protestantse Gemeente


Classis: * Buitenpost
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Bergum HG en Bergum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Bergum opgericht in 29-01-2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
onstaan na samenvoeging Bergum-hg en Bergum-gk
bekend als Burgum-pg
-
- ds. mw. J.M. Baaij (Joke) (50%) 29-01-2007 Bergum-hg 24-01-2016 emeritus 00
- ds. T.A. Huttenga (Ton) 29-01-2007 Bergum-gk 10-05-2015 emeritus 00
- ds. J.D. Kraan (Jacob Dirk) (sinds 1-6-2010 40%) 29-01-2007 Bergum-gk 24-06-2012 emeritus 00
- ds. W.M. Stougie 29-01-2007 Bergum-hg 23-08-2009 Oostermeer-pg 01
- ds. L.J. Struik (Leendert Jacobus) 29-01-2007 Bergum-gk 30-12-2012 emeritus 00
01 ds. mw. J. Paans-Spoelstra (Jolanda) 02-10-2011 Marum-gk 23-09-2018 Hoogeveen 00
01 ds. H.J. de Groot (Hendrik Jan) 21-09-2014 Drachten-pg
01 ds. mw. G. Wiersma (Gerda) 01-05-2016 g.v. zorgpartners Friesland
01 ds. R. Tuitman (Reinier) 11-10-2020 Oosthem-Abbega-Folsgare-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. S. Koole-de Boer (jeugdwerker)
mw. E. de Vries (ouderenpastor)


Beroepen vacature 2009 (vac. Stougie):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-2011 mw. J. Paans-Spoelstra Marum-gk 01


Beroepen vacature 2012 (vac. Struik):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-2014 H.J. de Groot Drachten-pg 01


Beroepen vacature 2016 (vac. Mw. Baaij):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-2015 mw. G. Wiersma Leeuwarden-Huizum-pg01


Beroepen vacature 2018 (vac. Mw. Paans-Spoelstra):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-2020 R. Tuitman Oosthem-Abbega-Folsgare-pg01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 19 juni 2024