Tzummarum-Firdgum Protestantse Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Tzummarum-Firdgum HG en Tzummarum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Tzummarum-Firdgum opgericht in 3-9-2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Tzummarum-Firdgum-hg en Tzummarum-gk
i.s.m. Minnertsga-pg sedert 2013
-
- ds. E.J. Bluemink (Egbert Jan) 03-09-2007 Tzummarum-Firdgum-hg 24-06-2012 emeritus 00
01 ds. J.P. Lindeboom (Jelte Pieters) (p-t) 01-09-2013 Axel-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. W.L. Andel (interimpred.) ??-??-2012 01-09-2013


Beroepen vacature 2012:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 08-07-2013 J.P. Lindeboom Axel-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

vrijdag 12 april 2024