Hoogersmilde Protestantse Gemeente


Classis: * Assen
Provincie: Drenthe
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Hoogersmilde HG en Hoogersmilde GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Hoogersmilde opgericht in 7-12-2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Hoogersmilde-hg en Hoogersmilde-gk
i.s.m. Smilde-pg sedert 2021
-
01 ds. mw. A.P. Donker-Kremer (Anja) (p-t) 12-06-2016 hulppred. Hoogersmilde 01-09-2019 Spannum-Edens-hg/Winsum-gk 01
01 ds. mw. A.A. van der Heide (Anita) (p-t) 22-08-2021 hulppred. Groningen

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
E. Vroom (Eppo) 07-12-2008 Hoogersmilde-hg 2010
ds. J. Raatjes 2010 emeritus Beilen 2011
mw. A.P. Donker-Kremer (Anja) 2011 11-06-2016 predikant Hoogersmilde 01
ds. J. Raatjes 2019 emeritus Beilen 2021


Beroepen vacature 2008:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-2016 mw. A.P. Donker-Kremer hulppred. Hoogersmilde 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024