Voorschoten Protestantse Gemeente


Classis: * Leiden
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Voorschoten HG en Voorschoten GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Voorschoten opgericht in 09-07-2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Voorschoten-hg en Voorschoten-gk
-
- ds. G.A.V. Froberg 09-07-2005 Voorschoten-hg 18-10-2009 Vlaardingen 01
- ds. B. Ledegang (Bob) 09-07-2005 Voorschoten-gk 03-02-2008 emeritus 00
- ds. mw. J.A. Salomons-Smit (Hanna) (Ontmoeting, p-t) 09-07-2005 Voorschoten-hg 19-02-2017 emeritus
- ds. J. Visser (Sjaak) 09-07-2005 Voorschoten-hg 25-04-2010 Zaandam 01
01 ds. mw. A. Peper-Kuchler (Anki) (Kruispunt) 21-03-2010 Elst (Gld.)
01 ds. B.J.J. Boter (Bert) (Dorpskerk) 12-09-2010 Domburg
01 ds. W.M. de Boer (Willem) 11-02-2018 interimpred. Voorschoten
-
predikanten voor bijzondere werkzaamheden
- ds. F.L. Bakker (Frederik Lambertus) (docent Utrecht) 09-07-2005 Voorschoten-gk
- ds. mw. M.A. de Vries (g.v. Leids Medisch Centrum) 09-07-2005 Voorschoten-hg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. A.R. de Meij Mecima 16-05-2010
ds. Mw. E.S. ten Heuw (interimpred.) 02-04-2017
ds. W.M. de Boer (Willem) (interimpred.) ??-??-2017 hulppred. Leidschendam 10-02-2018 pred. Voorschoten


Beroepen vacature 2009 (vac. Froberg):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-2009 mw. A. Peper-Kuchler Elst (Gld.) 01


Beroepen vacature 2010 (vac. Visser):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-2010 B.J.J. Boter Domburg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 17 januari 2022