Idskenhuizen GGOK


Classis: *
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Idskenhuizen GK
Opgegaan in: Idskenhuizen GK

Predikanten van de GGOK Idskenhuizen opgericht in 4-3-1849:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Idskenhuizen (christ. Afgescheiden gemeente)
-
ds. H. de Vries (Hermen) 04-03-1849 kandidaat najaar 1849 Naarden - Muiden 01
-
weer aangesloten bij christelijke afgescheiden gemeente sedert 1850 tot 1852
-
R.G. Kamans (Rut Gerret) 08-01-1854 Apeldoorn-ggok 15-08-1858 Emden
-
vrije gemeente sedert 30-4-1862
opgegaan in Idskenhuizen-gk per 26-2-1863

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
T.J. Grevelink (Tjerk Jan) (oefenaar) ??-??-1850
R.G. Kamans (jr) (oefenaar) ??-??-1858 ??-04-1860 afgezet
P.S. Reijenga (Poppe Siebrens) (lerend ouderling) 11-04-1860 12-06-1861
B.C. Felix (Bernardus Cornelis) (oefenaar) 12-06-1861 kandidaat nhk 30-04-1862


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 18 juni 2024