Nieuwegein-Noord Hervormde Gemeente


Classis: Utrecht
Provincie: Utrecht
Ring: Utrecht
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Nieuwegein-Noord opgericht in 1-1-1978:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Jutphaas-hg
-
- J. van der Hoek (Johannes) 01-01-1978 Jutphaas 01-10-1983 emeritus Cothen 01
-
2e predikantsplaats sedert 1978
- N.H. Kuiperi (Nicolaas Hendrik) 01-01-1978 Jutphaas 01-12-1985 bijz.werk Predikantenbond01
01 K. van der Sluijs (Klaas) (vac. Vd Hoek) 17-02-1985 Papendrecht-deelgemeente 11-10-1992 Hijkersmilde 01
01 H.W. van den Toorn (Hendrik Willem) (vac. Kuiperi) 03-09-1986 Zwijndrecht 31-08-1996 emeritus 00
02 J. Nauta (Johannes) (vac. Vd Sluijs) 01-05-1994 Leiden 01-05-2005 Middelburg-Morgenster 01
01 mw.I. Hoek (Inge) (vac. Vd Toorn) 19-04-1998 Enschede-citypastoraat 2005 Nieuwegein-Noord-pg 00
-
bijzondere werkzaamheden
01 H.G. Dijk (Hendrik Gjalt) (leraar Catscollege) 14-01-1996 kandidaat ??-12-2005 Acquoy
01 mw.E. Ouwehand (Eva) (g.v. Antonius Ziekenhuis) 27-04-1997 g.v. Ziekenhuis Kloetinge ??-11-2004 g.v. Utrecht
01 mw.A.M. Booij (Anne Marie) (g.v. St. Dennendal) (p-t) 23-01-2000 emeritus

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
W. de Bruin (evangelist) 08-10-1972 Wieringerwaard


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 23 mei 2024