Beers-Jellum Hervormde Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Ring: Wirdum
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Jorwerd

Predikanten van de Hervormde Gemeente Beers-Jellum opgericht in 1581:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Weidum-hg sedert 01-01-1946
-
ds. A. Sibrandi (Albertus) ??-??-1581 ??-??-1584 Weidum
ds. H. Buschman (Henricus) ??-??-1594 02-04-1616 overleden
ds. S.V. Plecker (Stephanus Vincenti) ??-04-1617 kandidaat Franeker 28-02-1638 Winsum - Huins
ds. T.G. Brakel (Theodorus Gerrits) 13-03-1638 kandidaat 31-05-1652 Den Burg (Tex.)
02 ds. T. Wybinga (Theodorus) ??-09-1652 kandidaat 01-09-1656 Ferwerd
ds. H.C. a Croddenbosch (Henricus Camper) 26-09-1656 kandidaat 10-04-1667 overleden
ds. J. Isaaci (Johannes) ??-06-1668 kandidaat 20-12-1680 Jorwerd
ds. C. Brink (Christianus) ??-04-1681 kandidaat 25-02-1743 overleden
01 ds. E. Alta (Eelco) 20-06-1745 kandidaat 15-09-1754 Bozum 01
01 ds. E. Viglius (Ernestus) 13-10-1754 kandidaat Leeuwarden 06-03-1795 overleden 00
01 ds. H. Manger (Hermannus) 30-07-1797 kandidaat 03-11-1799 Jelsum 01
03 ds. T.E. Mebius (Theodorus Ernestus) 29-08-1802 kandidaat 28-06-1840 emeritus 01
01 ds. J. Koning (Jan) 10-01-1841 kandidaat 18-05-1845 Boksum Blessum 01
01 ds. J.B. Schultze (Johannes Bernardus) 11-01-1846 hulppred. Berlikum ??-??-1855 dienst neergelegd 00
01 ds. J. Jansonius Kijlstra (Jan) 13-01-1856 Rottum 11-05-1902 emeritus 03
03 ds. G.J. Koops (Gerard Jan) 02-08-1903 Lutkewierum 09-02-1924 overleden 00
01 ds. J.R. Stratingh (Johannes Roelf) 22-04-1928 Hogebeintum 25-11-1934 Warfhuizen 03
01 ds. H. de Boer (Homme) 16-06-1935 kandidaat Grijpskerk 21-11-1937 Rottevalle - Drachtstercompagnie01
01 ds. L.H. Ruitenberg (Lambertus Hendrik) 10-04-1938 Surhuisterveen 04-01-1942 Franeker 01
02 ds. H. Bosma (Herman) 21-05-1950 kandidaat Mantgum 05-04-1959 Dwingeloo 02
-
opgegaan in Jorwerd-Beers-Jellum-Weidum-hg sedert 01-04-1961


Beroepen vacature 1616:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 27-02-1617 S.V. Plecker kandidaat


Beroepen vacature 1638:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 13-03-1638 D.G. Brakel kandidaat


Beroepen vacature 1652:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1652 N. Theodori kandidaat Franeker > afgekeurd
02 ??-??-1652 T. Wijbenga kandidaat


Beroepen vacature 1743:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 20-06-1745 E. Alta kandidaat


Beroepen vacature 1799:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1800 R. de Kemper Meedhuizen
02 ??-05-1802 J.W. Snethlage Oudwoude
03 28-06-1802 T.E. Mebius kandidaat


Beroepen vacature 1902:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1902 T. Bolt Grijpskerk
02 ??-11-1902 J.W. Visscher Terwispel
03 ??-05-1903 G.J. Koops Lutkewierum


Beroepen vacature 1942:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1944 A.R. Scholten Schingen
02 ??-05-1950 H. Bosma Weidum


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 22 juni 2024