Wapenveld GKV-NGK


Classis: * Hattem
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Wapenveld GKV en Wapenveld NGK

Predikanten van de GKV-NGK Wapenveld opgericht in 03-01-2016:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Wapenveld-gkv en Wapenveld-ngk
-
02 ds. K.F. Dwarshuis (Erik) 03-09-2017 Drachten-Nijega-gkv
01 ds. R.C. Vellinga (Roelof) (p-t) 13-05-2018 hulppred. Wapenveld

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. R.C. Vellinga (Roelof) (p-t) ontheven Hasselt, wonend Ens 12-05-2018 pred. Wapenveld 01


Beroepen vacature 2016:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-2016 J. Janssen Zwolle-West 01
02 ??-12-2016 K.F. Dwarshuis Drachten-Nijega 02


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 20 juli 2024