Index >

Wanswerd-Jislum Hervormde Gemeente


Classis: * Dokkum
Provincie: Friesland
Ring: Holwerd
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Birdaard-Reitsum-Wanswerd HG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Wanswerd-Jislum opgericht in 1580:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ds. B. Acronius (Bernardus) ??-??-1580 Oudkarspel ??-??-1602
ds. H. Ulckes (Hero) ??-??-1603 Wier ??-??-1611 Oudkerk - Roodkerk
ds. J. Alberti (Johannes) ??-06-1612 kandidaat ??-??-1631 Burum
ds. S.P. de Grau (Samuel Petri) ??-11-1631 Wijckel ??-01-1685 overleden
ds. T. Domna (Tammerus) ??-07-1686 kandidaat 06-05-1695 Pingjum
ds. S. de Lespierre (Stephanus) ??-08-1695 kandidaat ??-02-1733 overleden
01 ds. J.L.E. Colerus (Johan Leopold Emanuel) 14-06-1733 Foudgum – Raard 16-10-1735 Burgwerd 01
01 ds. J. Siccama (Jacobus) 06-05-1736 kandidaat 12-12-1747 overleden 00
01 ds. J.P. de Schiffart (Johannes Philippus) 19-10-1749 Engelum 03-11-1754 Rinsumageest 01
01 ds. P. Berghuis (Petrus) 05-01-1755 kandidaat 27-12-1784 overleden 00
01 ds. H. Pollius (Henricus) 07-05-1786 Finkum 27-12-1812 overleden 00
01 ds. T. van Berkum (Theunis) 05-12-1814 Winkel 27-01-1828 Garijp 02
03 ds. J. Los (Johannes) 30-11-1828 Peize 17-05-1839 overleden 00
01 ds. J.A. Vietor (Johannes Abel) 10-01-1841 kandidaat 27-05-1844 Dantumawoude 02
02 ds. L.A. Offerhaus (Lucas Albertus) 25-05-1845 IJtens 27-05-1866 emeritus 01
02 ds. W.R. Kalshoven (Willem Reinier) 02-12-1866 Garijp – Suameer 23-03-1873 Ede 03
01 ds. N. Warmolts (Nanco) 19-10-1873 Surhuizum 31-10-1880 emeritus 00
01 ds. D.M. Boonstra (Dirk Martens) 07-08-1881 Wolsum 29-03-1885 Renkum 07
11 ds. H. Doornveld (Harmen) 05-09-1886 Staphorst 08-04-1888 Huizen 01
01 ds. T. Dalhuijsen (Theunis) 17-06-1888 Rouveen 30-06-1907 emeritus 00
04 ds. T. Lekkerkerker (Teunis) 05-07-1908 Montfoort 08-03-1914 Oosterwolde (Gld.) 04
01 ds. D.E.J. Hupkes (Derk Evert Jan) 02-08-1914 Staphorst 20-11-1927 Oosterwolde (Gld.) 13
09 ds. P.A.A. Klusener (Pieter Anton August) 03-11-1929 Nieuwpoort 06-11-1932 Vinkeveen 02
02 ds. J.H. Kuypers (Jan Hendrik) 09-02-1936 kandidaat Rotterdam 19-06-1938 Mastenbroek 01
02 ds. J. van Rootselaar (Jacob) 04-12-1938 Hagestein 07-05-1944 Oosterwolde (Gld.) 01
01 ds. C.J. de Haan (Cornelis Jacobus) 28-01-1945 Scherpenisse 01-06-1947 Aarlanderveen 01
01 ds. A. de Zeeuw (Arie) 30-11-1947 Wilnis 01-05-1950 Broek op Langedijk 01
03 ds. T.A. Vonk Noordegraaf (Teunis Antoni) 14-01-1951 Saaksum 30-04-1961 ontheven 00
01 ds. W.K. Kansil (Wilson Katepu) 27-05-1962 Tull en t Waal 16-01-1966 Oudeschoot 01
-
opgegaan in Birdaard-Reitsum-Wanswerd sedert 01-01-1984

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
P.M. van Kranenburg ??-??-1966 Over- en Neder-Asselt 1967
02 J. Smit 01-01-1976 1980 Kollum (evangelisatie)


Beroepen vacature 1828:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 15-04-1828 J.W. Becking Heeg
02 29-05-1828 J. Mangel Hantum
03 24-07-1828 J. Los Peize


Beroepen vacature 1844:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1844 D. Cannegieter Arum > eerst aan
02 ??-02-1845 L.A. Offerhaus IJtens


Beroepen vacature 1866:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1866 C. Knap Oldebroek
02 18-09-1866 W.R. Kalshoven Garijp > eerst bed