Index >

Koudum Hervormde Gemeente


Classis: Sneek
Provincie: Friesland
Ring: Workum
Digitale uitzending: ja

Predikanten van de Hervormde Gemeente Koudum opgericht in 1580:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Hindeloopen sedert 1580 tot 1587
i.s.m. Koudum-gk sedert 28-5-2002
-
ds. R.P. Fabritius (Rudolphus Pauli) ??-??-1580 Tzummarum ??-??-1587 Sloten (Fr.)
ds. F. Reiners (Frederik) 14-07-1587 ??-??-1594 Britswerd-Wieuwerd
ds. R.P. Fabritius (Rudolphus Pauli) ??-10-1594 Wijckel ??-03-1601 Hemelum 02
ds. J.H. Clingbijl (Johannes Harmensz.) ??-08-1601 Witmarsum 04-11-1603 Bolsward
ds. G. Vockingius (Gerhardus) 20-02-1604 Makkum ??-06-1609 Oosterzee
ds. W. Reiners (Wouter) 02-10-1609 Vlieland ??-??-1634 emeritus
ds. M. Lydius (Martinus) 17-09-1636 kandidaat ??-02-1653 Grootebroek
ds. A. Marck (Adolphus) 26-09-1653 Wijhe 14-05-1657 Bolsward
ds. A.L. Bos (Adrianus Lamberts) ??-??-1658 kandidaat ??-??-1680 overleden
ds. J. Tileking (Johannes) ??-03-1681 Wier ??-??-1694 overleden
ds. F. Burmannus (Franciscus) 22-04-1695 kandidaat 29-09-1698 Brielle
ds. J. du Piere (Jacobus) 14-11-1698 kandidaat 14-07-1701 Heenvliet
ds. J. Hagelis (Johannes) 23-12-1701 kandidaat 19-11-1705 Asperen
ds. J. Reitsma (Johannes) ??-04-1706 kandidaat 05-08-1717 overleden
01 ds. J. de Schiffart (Johannes) 16-08-1718 Goingarijp-Broek 25-04-1723 Ferwerd 01
01 ds. D.S. Sibersma (Daniël Simon) 07-11-1723 kandidaat Amsterdam 14-07-1726 Schermerhorn 01
01 ds. A.L. Rossijn (Arnoldus Lubbertus) 10-11-1726 kandidaat 23-08-1739 De Rijp 01
01 ds. M. Brouwerius (Mattheus) 08-05-1740 kandidaat Amsterdam 08-08-1761 overleden 00
02 ds. M. Rost (Michael) 26-09-1762 Hemelum 09-05-1782 overleden 02
01 ds. T. Adama (Theodorus) 13-07-1783 kandidaat Franeker 17-09-1820 overleden 03
03 ds. H.J.C. Mensonides (Hector Jacob Coenraad) 05-05-1822 Ulsen (Bentheim) 30-09-1827 Hensbroek 02
05 ds. J. Folkertsma (Johannes) 05-04-1829 Midlum 30-09-1866 emeritus 00
02 ds. L. Tinholt (Lambert) 12-05-1867 Haarlemmermeer 20-02-1886 overleden 05
10 ds. C.F.S. Rutgers (Carel Frans Sebald) 01-07-1888 Koudum 18-07-1897 Beuningen 11
01 ds. J. Schokking (Jan) 24-10-1897 Wezep 23-08-1903 Dordrecht 08
01 ds. H.C. Briët (Hendrik Carel) 01-11-1903 Steenwijkerwold 08-10-1905 Utrecht 03
01 ds. J.D. de Stoppelaar (Jan Doekes) 21-01-1906 Herkingen 02-05-1909 Vlaardingen 01
01 ds. H. Bakker (Hielke) 04-07-1909 Woudsend 08-03-1914 Amsterdam 05
03 ds. G. Venema (Geert) 20-09-1914 Birdaard 01-10-1922 Appingedam 11
01 ds. W.J. de Wilde (Willem Johannes) 03-12-1922 Burum 15-11-1925 Reitsum 03
04 ds. N.J. Cupédo (Nicolaas Jacobus) 04-07-1926 Marken 16-06-1929 Noordwijk aan Zee 04
04 ds. F.G. van Binsbergen (Franciscus Gerardus) 19-01-1930 Haamstede 15-05-1938 Koudekerk aan den Rijn 01
03 ds. W. Aalders (Willem) 27-11-1938 Oosterzee 13-12-1942 Groningen 02
01 ds. G. van Leeuwen (Gerrit) 14-03-1943 Aalsum-Wetzens 31-03-1946 Gravenhage 05
03 ds. F. Bloemhof (Fedde) 18-08-1946 Noordlaren 31-01-1949 Spannum 01
03 ds. J. Brouwer (Jacob) 01-05-1949 legerpred. 30-01-1955 Sexbierum 01
02 ds. H.J. van Nie (Huibertus Johannes) 01-05-1955 Gieterveen 07-12-1958 Stoneycreek (Canada) 01
01 ds. J. Tammeling (Johannes) 03-05-1959 Lutten 07-07-1963 Bussum 03
06 ds. J.G.F. Ankersmit (Johannes Gerrit Ferdinand) 16-08-1964 emeritus Emmeloord 21-06-1970 Overdinkel 02
05 ds. J.H. Boerlijst (Johannes Hendrik) 10-10-1971 Ridderkerk 30-04-1978 Overdinkel 01
02 ds. M. den Dekker (Marinus) 14-01-1979 Hantum 19-08-1984 Brielle 01
01 ds. W.B. Beekman (Wim) 14-04-1985 kandidaat Ermelo 30-09-2000 ontheven 00
01 ds. J.P. Oosterhoff (Johannes) 17-11-2002 Kloetinge 30-08-2009 Dokkum-Aalsum-Wetzens 01
01 ds. J.P. Boomsma (Jacobus Pieter) 12-09-2010 Hantum-Foudgum-Raard 18-11-2010 Koudum-pg -
-
opgegaan in Koudum-pg sedert 19-11-2010

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
J. Dokter
H. Kooistra 01-08-1966 hulppred. Beilen
A.T. Deinum ??-??-1984 Grootegast
mw. S.A.M. Bomer ??-??-1985 hulppred. Harich
mw. J. de Jong ??-??-2000 Amersfoort
R. Fluit
mw. H. Plantinga-Folkertsma (Hieke) 02-09-2018 Bolsward-Workum


Beroepen vacature 1761:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1762 H. Perizonius Arum
02 07-08-1762 M. Rost Hemelum


Beroepen vacature 1820:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 23-07-1821 T. van Berkum Wanswerd
02 12-09-1821 J.R. Staverman Doornspijk
03 19-11-1821 H.J.C. Mensonides Ulsen (Bentheim)


Beroepen vacature 1827:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 17-11-1827 P. van Velden Oldemarkt
02 15-01-1828 N. ter Haar Simonswold (Ost-Friesland)
03 26-03-1828 J. Lamberts Surhuisterveen
04 09-07-1828 J. Swiers kandidaat
05 01-11-1828 J. Folkertsma Midlum


Beroepen vacature 1866:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1866 W. Sijpkens Veenendaal
02 ??-12-1866 L. Tinholt Haarlemmermeer


Beroepen vacature 1886:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1887 L. Wagenaar Heeg
02 ??-03-1887 J. Rijnenberg Ternaard
03 ??-04-1887 J.G. Bruining Workum
04 ??-06-1887 Ph. Peter Serooskerke
05 ??-08-1887 C.J. Leenmans Staphorst
06 ??-09-1887 R. Jaarsma Balk
07 ??-12-1887 J. Vonk Oldebroek
08 ??-01-1888 J.M. Snethlage Haarlem
09 ??-02-1888 S. Kalma Zevenbergen
10 ??-04-1888 C.F.S. Rutgers Daarle