Franeker CGKV


Classis: Leeuwarden
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de CGKV Franeker opgericht in 12-03-2017:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Franeker-cgk en Franeker-gkv
-
- ds. H.M. Veurink 12-03-2017 Franeker-Sexbierum-gkv 01-07-2018 evangelist Menorah Zaandam-cgk 01


Beroepen vacature 2018:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 07 december 2021