Gieten Protestantse Gemeente


Classis: * Assen
Provincie: Drenthe
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Gieten PG

Predikanten van de Protestantse Gemeente Gieten opgericht in 22-04-2018:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Gieten-hg en Gieten-gk
-
- ds. mw. J. Middeljans-van der Weide (Janneke) (70%) 22-04-2018 Gieten-hg


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zondag 04 december 2022