De Dollert Protestantse Gemeente


Classis: * Noordoost-Groningen
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Reiderland PG en Nieuwolda-Oostwold-PG

Predikanten van de Protestantse Gemeente De Dollert opgericht in 20-09-2019:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Reiderland-pg en Nieuwolda-Oostwold-pg
-

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. T. Huizing-Piersma (Tineke) 20-09-2019 wonend Veendam


Beroepen vacature 2019:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 20 juli 2024