Rijnsburg Protestantse Gemeente


Classis: * Katwijk
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: ja

Predikanten van de Protestantse Gemeente Rijnsburg opgericht in 28-12-2017:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Rijnsburg-hg en Rijnsburg-gk
-
- ds. P.J. van der Ende (Pieter) (Oude Hart Noord) 28-12-2017 Rijnsburg-gk
- ds. mw. A. Haasnoot (Arenda) (Centrum/Oost 28-12-2017 Rijnsburg-gk 25-04-2021 Spijkenisse-pg 01
- ds. L. Hoftijzer (Lennart) (Kleipetten) 28-12-2017 Rijnsburg-hg 13-01-2019 Rijswijk-NB-hg 01
- ds. A. Meek (Albert) (Frederiksoord/De Bloem) 28-12-2017 Rijnsburg-gk 27-09-2019 emeritus 00
01 ds. A.B. Vroomans (Arnold Barend) (Westerhaghe/De Hoek) 13-09-2020 Delft-pg
01 ds. P. Rozeboom (Pieter) (Kleipetten) 01-11-2020 Oldeboorn-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. T. de Graaf-de Boer (ouderenpastor)
K. Smits (Kees) (ouderenpastor)
mw. M. Pompert (Marianne)
G. Bremmer (Gerben)
ds. N. de Reus (Nico) (ouderenpastor) 19-07-2020 emeritus g.v. VU-ziekenhuis
ds. P. van Wijk (Philip) (Westerhaghe/De Hoek) 01-09-2019 ??-09-2020
A. Ravensbergen (Arie) 01-09-2021 jeugdwerker Katwijk-gk


Beroepen vacature 2019 (vac. Westerhaghe/De Hoek:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-2020 A.B. Vroomans Delft-pg 01


Beroepen vacature 2019 :
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 18 januari 2022