Dieren Protestantse Gemeente


Classis: Arnhem
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente Dieren opgericht in 04-04-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Dieren-hg en Dieren-gk
-
- ds. H. Boonen (Hendrik) 04-04-2006 Dieren-gk 28-10-2018 emeritus 00
- ds. C. Bochanen (Cornelis) 04-04-2006 Dieren-hg - ds. F.Z. Ort (Frans) (p-t)

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. J. Groenwold-Mooibroek (Jantine) (jeugdwerker)
mw. M. Visser-Schram (Meinie) (ouderenpastor)


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 06 oktober 2022