IJmuiden Protestantse Gemeente


Classis: * Haarlem
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: IJmuiden-Zuid HG en IJmuiden GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente IJmuiden opgericht in 12-01-2009:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging IJmuiden-Zuid-hg en IJmuiden-gk
-
- ds. C. Lous (Cornelis) 12-01-2009 IJmuiden-gk
- ds. mw. S.P. Neufeglise-Vermeer (Sylvia) 12-01-2009 IJmuiden-Zuid-hg 02-12-2012 Velsen-Noord-pg 01
- ds. W.J. Zaagsma (Willem Jelle) 12-01-2009 IJmuiden-gk 30-01-2011 Hillegom-pg 01
01 ds. mw. J. van Doorn (Jeannet) 14-01-2018 mobiliteitspool IJmuiden-pg 10-07-2022 Ermelo-pg 01
-
predikantsplaats voor bijzondere werkzaamheden
- ds. L.J. Rasser (Leon) (koopvaardijpred.) 12-01-2009 IJmuiden-Zuid-hg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
01 ds. mw. J. van Doorn (Jeannet) (via mobiliteitspool) 11-01-2015 kandidaat De Bilt 13-01-2018 pred. IJmuiden-pg 01


Beroepen vacature 2012 (vac. Neufeglise-Vermeer):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-2014 mw. J. van Doorn kandidaat De Bilt 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 24 juni 2024