Borger Protestantse Gemeente


Classis: * Assen
Provincie: Drenthe
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Borger HG en Borger GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Borger opgericht in 01-01-2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Borger-hg en Borger-gk
-
- ds. R. Kleijer (Reinier) 01-01-2007 Borger-hg 23-09-2007 Hummelo-pg 01
- ds. G. Lubberts (Geert) 01-01-2007 Borger-gk 29-05-2016 emeritus 01
01 ds. K.A. Jager (Kasper) 24-08-2008 Swifterbant 24-09-2017 Kampen 01
01 ds. M. van t Hof (Theo) 13-10-2019 Leek-Oldebert-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
H. Hansma (Hessel (p-t ouderenpastor) 01-09-2016 wonend Bergum 29-08-2021
ds. mw. A.J. Wouda 29-08-2021 Nieuw-Buinen-pg


Beroepen vacature 2007:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-2008 K.A. Jager Swifterbant-pg 01


Beroepen vacature 2017:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-2019 M. van t Hof Leek-Oldebert-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 22 juni 2024