Slochteren Protestantse Gemeente


Classis: * Noordoost-Groningen
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Slochteren HG, Schildwolde GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Slochteren opgericht in 17-01-2016:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Slochteren-hg en Schildwolde-gk
i.s.m. De Woldkerken-pg
- 01
ds. J. Hommes (Jan) (p-t) 22-01-2017 Schildwolde 01-07-2018 classispred. Groningen-Drenthe 01 01
ds. W.H. Eringa (Harry) (p-t) 06-10-2019 kandidaat IJsselmuiden

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. S.W. Bijl 17-01-2016 emeritus Groningen 22-01-2017


Beroepen vacature 2018:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 03-08-2019 W.H. Eringa kandidaat IJsselmuiden 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 13 juni 2024