Akkrum Protestantse Gemeente


Classis: * Heerenveen
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Akkrum HG en Akkrum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Akkrum opgericht in 30-12-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Akkrum-hg en Akkrum-gk
-
- ds. R. Wollenberg (Reinhart) 30-12-2006 Akkrum-hg 01-09-2019 Burum-Kollum-pg 01

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
M. Schippers (Mark) (p-t) 01-09-2019 pionier Amsterdam/Velserbroek


Beroepen vacature 2019:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 27 oktober 2021