Achlum-Hitzum Protestantse Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Achlum-Hitzum HG en Achlum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum opgericht in 25-01-2009:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Achlum-Hitzum-hg en Achlum-Hitzum-gk
-
01 ds. mw. A. Reitsma-Ferwerda 07-09-2003 kandidaat 30-09-2011 emeritus 00
01 ds. mw. M.R. Veen (Margarithe) 22-04-2012 interimpred. Voorburg 29-09-2019 Franeker 01
01 ds. M.G.J. Roepers (Marinus Gerrit Jan) (80%) 12-12-2021 Loppersum-gk


Beroepen vacature 2011:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-2011 mw. M.R. Veen wonend Gravenhage 01


Beroepen vacature 2019:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 13-10-2021 M.G.J. Roepers Loppersum-gk 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 22 juni 2024