Velsen-Noord Protestantse Gemeente


Classis: * Haarlem
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Velsen-Noord HG en Velsen GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Velsen-Noord opgericht in 01-11-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Velsen-Noord-hg en Velsen-gk
-
01 ds. mw. S.P. Neufeglise-Vermeer (Sylvia) (p-t) 25-11-2012 IJmuiden-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. mw. S.P. Neufeglise-Vermeer (Sylvia) (p-t) ??-??-2007 IJmuiden-pg (p-t) 24-11-2012 pred. Velsen-Noord-pg 01


Beroepen vacature 2006:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-2012 mw. S.P. Neufeglise-Vermeer IJmuiden-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 25 mei 2024