Dronten Protestantse Gemeente


Classis: * Flevoland
Provincie: Flevoland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Dronten HG en Dronten GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Dronten opgericht in 17-11-2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Dronten-hg en Dronten-gk
-
- ds. T.S. Fahner (Teunis Steven) 17-11-2005 Dronten-hg 21-04-2013 dienst neergelegd 00
- ds. mw. G. de Haan (Geke) 17-11-2005 Dronten-gk 16-09-2012 De Lier-gk 01
- ds. K. de Lange (Klaas) 17-11-2005 Dronten-hg 30-08-2009 Aalten-pg 01
- ds. W.L. Terlouw (Wim) 17-11-2005 Dronten-hg 28-08-2022 emeritus 00
01 ds. G.J. Heeringa (Gerhard Johan) 09-10-2011 Harderwijk-gk 07-01-2018 emeritus 00
01 ds. mw. T. de Ruijter (Thea, 50%) 31-05-2015 kandidaat Utrecht
01 ds. mw. K.M. Zwerver (Karolien) (80% 01-09-2019 Raalte-pg
01 ds. mw. B.M. van Meijl-Buitink (Marissa) 19-05-2024 ontheven Harderwijk

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. A. Stork 17-11-2005
mw. E. Maarsingh (Elly)
G. den Boef (Gert) (ouderenpastor) 01-09-2012 15-05-2022
E.J. Broekhuizen (Evert Jan) (jongerenwerker) ??-03-2018
ds. mw. N. Beimers (Neeltje) (ambulant pred.) (12 uur) 01-10-2022 emeritus IJsselmuiden-Grafhorst-gk 30-09-2023


Beroepen vacature 2009 (vac. De Lange):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-2011 G.J. Heeringa Harderwijk-gk 01


Beroepen vacature 2015:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-2015 mw. T. de Ruijter kandidaat Utrecht 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zondag 19 mei 2024