Rijnwaarden Protestantse Gemeente


Classis: * Doetinchem
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Rijnwaarden HG en Rijnwaarden GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Rijnwaarden opgericht in 2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Rijnwaarden-hg en Rijnwaarden-gk
-
01 ds. mw. M. Werkhoven (Marjolein) (80%) 17-09-2006 Arnhem-pg 27-05-2012 emeritus 00
01 ds. mw. J.E. Roth-Wijnands (Elise) (33%) 23-06-2013 Hummelo-pg 30-04-2023 Angerlo-Doesburg-pg 01

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. C.B. van Harten legerpred. 31-08-2005
ds. R. Kok (Rene) Nijeveen-hg ??-??-2006
J. Koudijs (Jan) (ouderenpastor) 2005 31-08-2014
mw. J.E. Roth-Wijnands (Elise) 2010 kandidaat Heerenberg 22-06-2013 pred. Rijnswaarden


Beroepen vacature 2005:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-2006 mw. M. Werkhoven Arnhem-pg 01


Beroepen vacature 2012:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-2013 mw. J.E. Roth-Wijnands Hummelo-pg (p-t)01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 april 2024