Rijswijk-ZH Protestantse Gemeente


Classis: * Gravenhage 2
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Rijswijk-ZH HG en Rijswijk-ZH GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Rijswijk-ZH opgericht in 17-05-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Rijswijk-hg en Rijswijk-gk
-
- ds. A. Cuperus (Arjen) 17-05-2006 Rijswijk-hg 08-09-2013 emeritus 00
- ds. mw. L.S. Karreman (Leotine Susan) (Midden-Rijswijk) (90%) 17-05-2006 Rijswijk-gk
- ds. M.C. Wind (Meint Christiaan) 17-05-2006 Rijswijk-gk 19-05-2013 emeritus 00
01 ds. mw. A.M. Spijkerboer (Anne Marijke) (Nieuwe Kerk) (90%) 07-01-2007 seminarium Hydepark 24-09-2017 emeritus 00
01 ds. M. de Leeuw (Michiel) (Oude Kerk/Oud Rijswijk) (90%) 03-11-2013 g.v. Leiden 06-10-2019 Apeldoorn-pg 01
01 ds. mw. S.M. Baayen-op t Land (Sifra Marina) (Oude Kerk/Oud Rijswijk) (90%) 06-12-2020 interim Rutten
-
predikanten bijzondere werkzaamheden
- ds. mw. A.E.J. Schutmaat (g.v. Zorginstellingen) 17-05-2006 Rijswijk-hg 14-09-2006 ontheven 00

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. A.W. van Kleunen (Annemarie) (ouderenpastor) (p-t) 14-06-2010 22-11-2014 pensioen
mw. M. Opgelder (Maria) (kerkelijk medewerker) 18-02-2018


Beroepen vacature 2006:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-2006 mw. A.M. Spijkerboer bijz.werk 01


Beroepen vacature 2013 (vac. Cuperus):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-2013 M. de Leeuw g.v. Leiden 01


Beroepen vacature 2019 (vac. De Leeuw):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 13-10-2020 mw. S.M. Baayen-op t Land interim Rutten-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 18 januari 2022