Veenwouden-Veenwoudsterwal Protestantse Gemeente


Classis: * Dokkum
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Veenwouden HG en Veenwoudsterwal GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Veenwouden-Veenwoudsterwal opgericht in 19-02-2012:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Veenwouden-hg en Veenwoudsterwal-gk
ook bekend als Feanwalden-Feanwaldsterwal
-
- ds. J.A. Droogendijk (Jan Adriaan) 19-02-2012 Veenwoudsterwal-gk 23-12-2012 emeritus 00
- ds. A. Elverdink (50%) 19-02-2012 Veenwouden-hg 16-06-2019 Raard-Foudgum 01
01 ds. K. van Maruum 23-03-2014 Suameer-pg 03-10-2021 Spannum-Edens-hg en Winsum-gk 01
01 ds. H.F. de Vries (Herman) 12-02-2023 Dokkum-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. R. de Pee (Riemer) 19-02-2012


Beroepen vacature 2012:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-2013 K. van Marrum Suameer-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 22 april 2024