Zutphen Protestantse Gemeente


Classis: * Zutphen
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Zutphen HG en Zutphen GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Zutphen opgericht in 1-1-2009:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Zutphen-hg en Zutphen-gk
-
- ds. H.J.C. van Es (Henk) (IJsselsectie) 01-01-2009 Zutphen-hg 04-12-2011 Heerlen-Parkstad-pg 01
- ds. O.G. Haasnoot (Olaf) (Berkelsectie) 01-01-2009 Zutphen-hg 25-08-2013 Usselo-pg 01
- ds. S. Sluis (Simon) (Stad en De Hoven) 01-01-2009 Zutphen-gk 19-06-2016 emeritus 00
01 ds. R.W. Heins (Ronald) 11-01-2015 Eerbeek-pg 05-02-2023 Dieren-Spankeren-Laag Soeren 01
01 ds. mw. I.M. Pijpers-Hoogendoorn (Irma) 11-01-2015 bijz. werk-JOP

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. G. Pols
ds. C. Bochanen (IJsselsectie) Dieren-pg 11-02-2015
mw. R. Bekkers (Rini) (50%) 28-08-2016 Almelo-pg


Beroepen vacature :
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 19 juni 2024