Arnhem Protestantse Gemeente


Classis: * Arnhem
Provincie: Gelderland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Arnhem HG en Arnhem GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Arnhem opgericht in 1-1-2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Arnhem-hg en Arnhem-gk
-
- ds. W.H. ten Boom (Wessel) (Elden) 01-01-2008 Arnhem-hg 30-06-2008 emeritus 00
- ds. J.P. Eijgenraam (Pierre) (Salvatorkerk, Zuid) 01-01-2008 Arnhem-gk
- ds. J. Hoekstra (Han) (Salvatorkerk-Regenboog) 01-01-2008 Arnhem-gk 21-03-2014 overleden 00
- ds. M.H. Leistra (Menno) (Presikhaaf) 01-01-2008 Arnhem-hg 11-06-2017 Zelhem-pg 01
- ds. mw. H. Oostdijk-van Andel (Hubertien) (Elden, Kandelaar) 01-01-2008 Arnhem-gk 07-02-2021 Steenderen-Bronkhorst-pg 01
- ds. A.C. Poley (Ad) (Siongemeenschap) 01-01-2008 Arnhem-gk 24-09-2017 vervroegd emeritaat 00
- ds. mw. E.I. Pot (Elsje) (Opstandingskerk Oost, p-t) 01-01-2008 Arnhem-hg
- ds. mw. Y.M. Voorhaar (Yolanda) (Opstandingskerk) 01-01-2008 Arnhem-hg 10-09-2017 vervroegd emeritaat 00
01 ds. mw. M.A. Maan (Monique) (Diaconessenkerk) 06-04-2008 Arnhem-gk
01 ds. P. de Vries (Bethlehemkerk) 31-08-2008 kandidaat Westervoort 30-09-2012 Beilen-pg 01
01 ds. mw. J. Vogelzang (Anja) (Elden, Kandelaar) 11-10-2009 Wageningen 18-03-2018 vervroegd emeritaat 00
01 ds. A. Hiemstra (Ajren) (Noord, 75%) 06-10-2019 Westervoort-pg
01 ds. M. Jonker (Mattijs) (Zuid) 04-09-2022 kandidaat Houten
-
predikant bijzondere werkzaamheden
- ds. mw. D.J. Bakker (g.v. Martinushof) 01-01-2008 Arnhem-gk
- ds. mw. I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer (g.v. Vreedenhoff, p-t) 01-01-2008 Arnhem-hg 31-10-2008 emeritus 00
- ds. mw. M.A. Maan (studentenpred.) 01-01-2008 Arnhem-gk 05-04-2008 Arnhem-pg 01
01 ds. mw. F. van de Hoek (g.v. Vreedenhof) 09-11-2008 Westervoort
01 ds. mw. J.P. Dam-Oskam (g.v. Rijnstate) 04-07-2010 g.v. Amersfoort

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. C.J. Kraai 10-03-2010 emeritus Hall 31-08-2011
ds. mw. I. Lodewijk (Ingrid)(Elden, Kandelaar) 01-01-2008 Arnhem-hg 28-08-2011
ds. T. Nieuwenhuis (Diaconessenkerk) 01-01-2008 Arnhem-hg 28-02-2010
ds. P. Vermaat (Panc) (De Rank) 01-01-2008 Arnhem-hg 31-12-2019
ds. mw. I. Lodewijk (Ingrid) (Arnhem-Zuid De Laar/Schuytgraaf) 01-10-2017 voorheen Arnhem 30-06-2019
ds. J. van Holten (Johan) (interimpred.) 15-10-2017 Wezep-hg 30-06-2019
ds. R.H. Knijff (Roel) (interimpred.) 15-10-2017 Engelen-pg
ds. mw. A. Hogenbirk (Arnhem-Noord) 01-11-2017 wonend Nijmegen 30-06-2019
ds. J.B. Kamp (Johannes Bernardus) (De Rank) 01-01-2020 emeritus Wageningen


Beroepen vacature 2008 (Diaconessenkerk):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-2008 mw. M.A. Maan Arnhem-studenten


Beroepen vacature 2008 (Bethlehemkerk):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 23-06-2008 P. de Vries kandidaat Westervoort


Beroepen vacature 2009 (Elden Kandelaar):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 22-08-2009 mw. J. Vogelzang Wageningen


Beroepen vacature 2021 (vac: wijk Zuid mw. Oostdijk-van Andel):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 23-05-2022 M. Jonker kandidaat Houten


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 23 mei 2024