Oosthem-Abbega-Folsgare Protestantse Gemeente


Classis: Sneek
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-Folsgare opgericht in 2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Oosthem-gk en Oosthem-hg
-
- ds. W.L. Andel (Wim) ??-??-2008 Oosthem-hg 11-04-2008 interim-predikant 01
01 ds. R. Tuitman (Reinier) 01-06-2011 kandidaat Leusden 04-10-2020 Bergum-pg 01
01 ds. A.J. Finnema (Jan) 15-05-2022 Haskeroord

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. G.J.D. de Haan (Gerrit) 2020 2022


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 19 juni 2024