Houten Nederlands Gereformeerde Kerk


Classis:
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Nederlands Gereformeerde Kerk Houten opgericht in 24-01-1988:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ds. D.A. Westerkamp 01-10-1993 Groningen-missie
01 ds. R. Roest (p-t) 09-09-2018 Nijmegen
-
als justitiepred.
01 mw. J. Westerkamp-Stegeman 13-05-2007 kandidaat

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
R.J.A. Doornenbal (Robert) 2015 docent CHE


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 18 juni 2024