Wolsum-Westhem Hervormde Gemeente


Classis: * Sneek
Provincie: Friesland
Ring: Workum
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Oosthem
Opgegaan in: Oudega

Predikanten van de Hervormde Gemeente Wolsum-Westhem opgericht in 1608:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ds. B. Stoffels (Bauke) ??-??-1583 ??-??-1583
-
voortgekomen uit Oosthem-hg
-
ds. C. Johannis (Cornelis) ??-??-1608 Oldelamer ??-??-1637 emeritus
ds. R. Siccama (Renatus) ??-??-1637 ??-??-1681 emeritus
ds. T. van Velsen (Tarquinus) ??-10-1681 ??-??-1693 overleden
ds. J. Steentilla (Johannes) ??-05-1695 kandidaat 31-08-1698 IJsbrechtum
ds. S. Rodenhuis (Suffridus) ??-04-1699 Gaastmeer 20-03-1714 overleden
ds. G.F. van der Leij (Gustaaf Franciscus) ??-05-1715 kandidaat 19-10-1721 Goenga 00
01 ds. G. Steentilla (Gualtherus) 04-10-1722 kandidaat 09-05-1724 overleden 00
01 ds. C. van Velsen (Cornelis) 29-10-1724 kandidaat 01-05-1743 overleden 00
01 ds. I. Cahais (Isaac) 25-10-1744 kandidaat Leeuwarden 13-08-1785 overleden 00
01 ds. S. Gardingius (Sigefridus) 17-09-1786 Oppenhuizen 17-06-1809 overleden 00
01 ds. H. Wilhelmij (Hermannus) 07-01-1810 Jutrijp-Hommerts 08-09-1832 overleden 00
01 ds. J. Haga (Jan) 02-06-1833 kandidaat 15-01-1838 overleden 00
01 ds. H. van Berkum (Hendrikus) 27-05-1838 kandidaat 28-02-1848 Stiens 02
01 ds. J.P. van Berkum (Jacob Pieter) 20-08-1848 Warns-Scharl 22-04-1854 overleden 00
01 ds. L. Kijlstra (Louis) 16-09-1855 Hantum 26-09-1858 Scharnegoutum 04
02 ds. H. Cannegieter (Hendrik) 10-04-1859 Metslawier 02-12-1860 t Zandt 01
01 ds. C. Knap (Christoffel) 14-04-1861 Gerkesklooster 12-06-1865 Oldebroek 05
05 ds. F.A. van Loenen (Frederik Adriaan) 07-10-1866 Ommeren 24-10-1869 Katwijk aan Zee 01
05 ds. J.J. van der Weijde (Jacobus Johannes) 02-10-1870 Abcoude 27-09-1874 Bergambacht 06
01 ds. W.P. van Lindonk (Willem Pieter) 21-03-1875 Veessen 28-09-1879 Kampen 03
01 ds. D.M. Boonstra (Dirk Martens) 04-01-1880 Buren 31-07-1881 Wanswerd-Jislum 02
03 ds. P.J. Muller (Pieter Johannes) 05-02-1882 Steenwijkerwold 26-10-1884 Nijmegen 04
05 ds. J.J. van der Vlugt (Johannes Jacobus) 04-10-1885 Bovensmilde 11-05-1890 Coevorden 01
29 ds. J. Hengst (Johannes) 13-10-1895 kandidaat 14-11-1943 emeritus 01
01 ds. H. Gordeau (Henri) 23-04-1944 hulppred. Raalte 01-12-1946 Eibergen 05
01 ds. C.C. Addink (Carel Constantijn) 02-03-1947 kandidaat Dordrecht 31-10-1954 Holten 02
01 ds. J. Kuipers (Jans) 29-04-1956 vicaris Meppel 15-01-1961 Oldeboorn 02
02 ds. J. Bezemer (Johannes) 13-08-1961 kandidaat Waalwijk 14-11-1965 Augustinusga 02
02 ds. C. van Eysinga (Cornelis) 14-01-1968 Oppenhuizen 31-12-1971 ontheven 00
-
opgegaan in Oudega-Wolsum-Westhem-hg per 01-04-1979


Beroepen vacature 1858:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1858 D. Cannegieter Tzum
02 ??-01-1859 H. Cannegieter Metslawier


Beroepen vacature 1861:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1861 C. Knap Gerkesklooster


Beroepen vacature 1865:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1865 J. Noordink Hijlaard
02 ??-03-1866 N.J. Lankhorst Boornbergum
03 ??-04-1866 W. Zegers Oosterbeek
04 ??-05-1866 G.A. Rademaker Herveld
05 ??-08-1866 F.A. van Loenen Ommeren


Beroepen vacature 1869:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1869 A.H. Duval Slothouwer Rotterdam-Kralingen
02 ??-01-1870 C. Knap Noordwijk-Binnen
03 ??-04-1870 W.R. Kalshoven Wanswerd-Jislum
04 ??-06-1870 F.C. Magendans Baambrugge
05 ??-07-1870 J.J. van der Weijde Abcoude


Beroepen vacature 1874:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1874 W.P. van Lindonk Veessen


Beroepen vacature 1879:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1879 D. Boonstra Buren


Beroepen vacature 1881:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1881 P. Gemser Driesum
02 ??-10-1881 J. Bolkestein Wijnjeterp-Duurswoude
03 ??-11-1881 P.J. Muller Steenwijkerwold


Beroepen vacature 1885:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1884 J. de Jong Oostrum-Jouswier
02 ??-01-1885 C.M. van Oosterzee Heukelum
03 ??-03-1885 R. Jaarsma Balk
04 ??-05-1885 T.H. Woudstra Oudemirdum
05 ??-06-1885 J.J. van der Vlugt Bovensmilde


Beroepen vacature 1890:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1890 J. Hoekstra Workum
02 ??-08-1890 J.P. Eringa Ferwerd
03 ??-09-1890 J.C. Klomp kandidaat Nunspeet
04 ??-11-1890 H. van Eijk Heslinga Harich
05 ??-04-1891 J. Rijnenberg Ternaard
06 ??-06-1891 J. Eringa kandidaat Leiden
07 ??-07-1891 W. Magendans kandidaat Slijk-Ewijk
08 ??-09-1891 W. Hoekzema Burum
09 ??-10-1891 J.D. de Lind van Wijngaarden kandidaat
10 ??-11-1891 L. Balk Grijpskerk
11 ??-01-1892 A. Jellema Vriescheloo
12 ??-03-1892 W.J. Jurrema Windesheim
13 ??-04-1892 IJ. Doornveld Daarle
14 ??-06-1892 D. Eringa kandidaat
15 ??-07-1892 D.E.J. Hupkes Zeerijp
16 ??-09-1892 D. Osinga Wijckel
17 ??-10-1892 W. van der Waal kandidaat Ridderkerk
18 ??-12-1892 G. van Kempen Westbroek
19 ??-05-1893 G. Cazemier Exmorra
20 ??-06-1893 A.M. van der Sluis kandidaat Warns
21 ??-09-1893 P. Kuijlman Bunnik
22 ??-11-1893 P.M. Eigeman kandidaat
23 ??-01-1894 H.C. Lambers Rijperkerk
24 ??-02-1894 J.H. Geselschap Berkel-Rodenrijs
25 ??-05-1894 W.J. Aalders kandidaat Amsterdam
26 ??-09-1894 M.A. van Rhijn kandidaat Katwijk aan den Rijn
27 ??-01-1895 P.J. Raap Oudemirdum
28 ??-04-1895 D.M. Boonstra Oene
29 ??-05-1895 J. Hengst kandidaat


Beroepen vacature 1943:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1944 H. Gordeau hulppred. Raalte


Beroepen vacature 1946:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1946 C.C. Addink kandidaat Dordrecht


Beroepen vacature 1954:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1956 J. Kuipers vicaris Meppel


Beroepen vacature 1961:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1961 L.A. Nagtegaal vicaris Beverwijk
02 ??-05-1961 J. Bezemer kandidaat Waalwijk


Beroepen vacature 1966:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1966 H.R.J. Reijenga Yerseke
02 ??-09-1967 C. van Eysinga Oppenhuizen


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024