Surhuisterveen Doopsgezinde Gemeente


Classis: Buitenpost
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen opgericht in :
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ds. F. Floris (Foke) 1680
ds. W. Rommerts (Wopke) 1720
ds. J. Thomas (Jan) 1722 1744
ds. Z. Wijbes (Zijtse) 1738
ds. E. Wijnalda (Eylert) 1745 1794
ds. A.A. Venema 1778
ds. E. Engberts (Ebele) 1781 1795
ds. J.Y. Wynalda (Jan Yde) 1782 1801
ds. P.H. de Vries 1794 1800
ds. Y.Y. Reen (Ynse Ypes) 1802 1825
ds. A. de Jong 1826 1827
ds. F.E. Wieling 1828 1857
ds. A. Broos 1858 1864
ds. D. Pekelharing 06-11-1864 kandidaat 06-06-1908 emeritus
ds. F.W.W. Braak 02-05-1909 Warga ??-??-1917 Wageningen
ds. J. Yntema 27-10-1918 kandidaat ??-09-1922 Oudebildtzijl
ds. J.H. van Riemsdijk 22-10-1922 Ternaard ??-04-1930 Ytens
ds. A.F.L. van Dijk (August Frederik Leopold) 23-10-1932 kandidaat 17-09-1933 ontheven
ds. mw. C. Soutendijk 04-11-1934 jeugdleider Rotterdam ??-??-1939 Oldeboorn
ds. R.J. Faber 22-09-1940 kandidaat ??-03-1946 Winschoten
ds. mw. H.A. Schiere-Leyns (Hillegonda Alida) ??-??-1946 hulppred. Arnhem ??-??-1948 ontheven
ds. mw. W.C. Jolles 30-10-1949 Gorredijk Lippenhuizen 31-01-1953 emeritus
ds. A. Zwartendijk 09-08-1953 kandidaat ??-??-1957 Purmerend - Beemster
ds. J.P.J. Knipscheer 17-11-1957 kandidaat ??-??-1965 Workum Makkum - Hindeloopen
ds. A.F. de Jong (Auke) 10-04-1966 kandidaat ??-??-1969 Universiteit Amsterdam
ds. B. Post 07-06-1970 kandidaat 30-10-1977 Koog - Zaandijk
ds. K. Visbeek (p-t) 28-01-1979 leraar Dokkum ??-??-1989
ds. mw. M. Vlijm ??-??-1989 wonend Leeuwarden 27-10-1996 Joure
ds. mw. A. Rekker-van der Werf (Annie) ??-??-2005 -

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. C.W.E. Faber 28-09-1997 wonend Heerenveen 2003


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 12 juni 2024