Smilde Protestantse Gemeente


Classis: * Assen
Provincie: Drenthe
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Smilde HG en Smilde GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Smilde opgericht in 01-01-2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Smilde-hg en Smilde-gk per 1-1-2007
-
- ds. J. Knol (Jan) 01-01-2007 Smilde-gk 08-10-2011 emeritus 00
01 ds. W. Smit (Wim) 17-05-2009 Opperdoes 29-10-2017 emeritus 00
01 ds. mw. A.P. Donker-Kremer (Anja) (p-t) 12-06-2016 hulppred. Smilde 01-09-2019 Spannum-Edens-hg/Winsum-gk 01
01 ds. G. Olde (Gerrold) (p-t) 08-07-2018 Slikkerveer-pg 03-04-2022 Molenaarsgraaf-Brandwijk-gk 01
01 ds. mw. A.A. van der Heide-van Klaveren (Anita) (p-t) 22-08-2021 hulppred. Groningen

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. mw. A.C. Akkerman (Anita) (ambulant pred. p-t) 08-02-2022 Groningen-pg (p-t)
ds. J.P. Stoel (Jan Peter) (ouderenpastoraat p-t) 25-06-2023 voorheen Waddinxveen-hhg, wonend Kampen


Beroepen vacature 2007 (vac. Huiser):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-2009 W. Smit Opperdoes-hg 01


Beroepen vacature 2011 (vac. Knol):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-2016 mw. A.P. Donker-Kremer hulppred. Smilde 01


Beroepen vacature 2017 (vac. Smit):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-2018 G. Olde Slikkerveer-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 22 april 2024