Sexbierum Hervormde Gemeente


Classis: Franeker
Provincie: Friesland
Ring: Harlingen
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Sexbierum opgericht in 1585:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Pietersbierum sedert 1-4-1980
-
ds. A. Tjerks (Albert) ??-??-1585 ??-??-1590
ds. H. Schuurman (Henricus) ??-??-1591 Tzum ??-??-1598
ds. T.D. van Dam (Tido DaniŽls) ??-??-1598 Witmarsum ??-06-1600 Baflo
ds. H. Honerbringa (Hieronymus) ??-??-1600 ??-??-1602 Oosterlittens
ds. B. Schuiringa (Bartholdus) ??-??-1602 Jelsum ??-??-1615 overleden
ds. P.J. Stellingwerff (Pierius Johannes) ??-??-1615 kandidaat ??-??-1620 Oosterlittens
ds. W. Schotanus (Wilhelmus) ??-06-1621 Wons ??-11-1628 Sneek
ds. S. Althusius (SamuŽl) ??-??-1628 kandidaat ??-??-1633 De Paltz
ds. S.S. Sinnema (Suffridus Serneus) ??-??-1633 ??-08-1670 overleden
ds. H. Sibersma (Hero) 05-12-1671 kandidaat 15-10-1677 Ternaard
ds. H. Reneman (Hermannus) ??-06-1678 Hijlaard 28-06-1694 overleden
ds. J. Beilanus (Johannes) ??-06-1695 Rinsumageest 04-09-1726 emeritus
01 ds. P. Wagens (Petrus) 20-10-1726 kandidaat Franeker ??-09-1775 emeritus 00
01 ds. W. de Vries (Wouter) 12-11-1775 Minnertsga 13-07-1800 emeritus 00
01 ds. P.I. Knoll (Pieter Isaak) 16-05-1802 Gerkesklooster 20-03-1839 overleden 01
01 ds. R. Jentink (Roelof) 21-02-1841 hulppred. Sexbierum 31-03-1860 emeritus 00
04 ds. G.J. Sijpkens (Gerhard Jan) 18-08-1861 Anjum 30-10-1864 Hardenberg 02
02 ds. H.M.M. Rappard 11-06-1865 Engwierum 25-08-1872 Bennekom 17
04 ds. N. Warmolts 08-06-1873 Ee 12-04-1891 ís-Graveland 26
01 ds. N.C.J. de Minjer 02-08-1891 Leerdam 25-04-1926 emeritus 05
04 ds. J. Nauta (Jan) 28-03-1927 Katwijk aan Zee 01-07-1934 g.v. Amersfoort 06
02 ds. H.W. Lovink 26-08-1934 Gramsbergen 17-08-1947 Maasdijk 02
01 ds. G. Kaastra (Gosse) 29-02-1948 De Lier 10-10-1954 Oosthem 05
02 ds. J. Brouwer 06-02-1955 Koudum 09-04-1961 Arnhem (diakonaal pred.)02
03 ds. B.W. Steenbeek 02-07-1961 Terwispel 05-09-1965 Nunspeet 01
01 ds. T. Tijsma 31-10-1965 Twijzelerheide 23-05-1971 Marrum - Westernijkerk 10
05 ds. P. Kloosterman 14-05-1972 leraar Goes 31-07-1978 emeritus 00
01 ds. J.R. Smit 19-02-1978 Harlingen 25-02-1990 Zuidwolde (Dr.) 04
04 ds. J. Kamerling 01-12-1991 Maarn Ė Maarsbergen 30-04-2003 emeritus 00
01 ds. mw. F. Haverschmidt (p-t) 29-08-2004 Boornbergum 28-08-2011 Oudega-pg (Wymbr.) 01
01 ds. mw. A.J. Wouda 06-05-2012 kandidaat Eerbeek

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
A.M. Mebius 1737 kandidaat
R. Jentink (Roelof) 1839 kandidaat 20-02-1841 pred. Sexbierum


Beroepen vacature 1860:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1860 W. Sijpkens Hijlaard
02 ??-01-1861 J.H. Gunning Hilversum
03 ??-03-1861 J.W. Felix Nieuwe-Tonge
04 ??-05-1861 G.J. Sijpkens Anjum


Beroepen vacature 1864:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1864 N. Warmolts Gerkesklooster
02 ??-02-1865 H.M.M. Rappard Engwierum


Beroepen vacature 1872:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1872 G.H. Bleeker Tjamsweer
02 ??-12-1872 G. Ringnalda Doornspijk
03 ??-01-1873 G. Rademaker Sneek
04 ??-03-1873 N. Warmolts Ee


Beroepen vacature 1891:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1891 N.C.J. de Minjer Leerdam


Beroepen vacature 1926:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1926 W. Lodder Doorn
02 ??-07-1926 B. Tuinstra Beesd
03 ??-09-1926 E. Warmolts Heerde
04 ??-11-1926 J. Nauta Katwijk aan Zee


Beroepen vacature 1934:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1934 G. van Veldhuizen Hantum
02 ??-03-1934 H.W. Lovink Gramsbergen


Beroepen vacature 1947:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1947 G. Kaastra De Lier


Beroepen vacature 1954:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1954 J. Breeuwsma Zevenbergen
02 ??-11-1954 J. Brouwer Koudum


Beroepen vacature 1961:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1961 J.H. Bogers Alphen aan den Rijn
02 ??-02-1961 J.M. de Meij Opperdoes
03 ??-04-1961 B.W. Steenbeek Terwispel


Beroepen vacature 1965:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1965 T. Tijsma Twijzelerheide


Beroepen vacature 1971:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1971 C. Overdijk Aalten
02 ??-07-1971 J. Dol Nijkerk (b.w.)
03 ??-10-1971 N. Wams Gendringen
04 ??-11-1971 J.A. Rietberg Vaassen
05 ??-01-1972 P. Kloosterman leraar Goes


Beroepen vacature 1977:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1977 J.R. Smit Harlingen


Beroepen vacature 1990:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 28-05-1990 H. van Meerveld Rockanje
02 16-10-1990 J. Riemersma Nijbroek
03 21-05-1991 A.M. Langhout Putten (deelgemeente)
04 12-09-1991 J. Kamerling Maarn-Maarsbergen


Beroepen vacature 2003:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 11-03-2004 mw. F. Haverschmidt Boornbergum


Beroepen vacature 2011:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-2012 mw. A.J. Wouda kandidaat Eerbeek 02


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 20 juli 2024