Schiermonnikoog Hervormde Gemeente


Classis: * Dokkum
Provincie: Friesland
Ring: Dokkum
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Schiermonnikoog PG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Schiermonnikoog opgericht in 1640:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Nes-Wierum tot 1617
i.s.m. Paesens sedert 1617 tot 1638
i.s.m. Schiermonnikoog-gk sedert 1-1-1990
-
ds. C. Pieters (Cornelis) ??-11-1644 kandidaat zomer 1649 overleden
ds. H. Huisinge (Henricus) ??-06-1650 kandidaat ??-09-1657 overleden
ds. C. Vetter (Christianus) ??-08-1659 kandidaat ??-01-1687 overleden
ds. L. Dublinga (Livius) 02-08-1688 kandidaat 26-09-1730 emeritus
01 ds. A. Hoitsma (Andel) 06-05-1731 hulppred. Usquert 16-09-1742 IJlst 01
01 ds. J.G. Oelrichs (Johannes Georgius) 18-08-1743 kandidaat 13-11-1746 Nes-Wierum 01
01 ds. A.H. Langenhart (Adam Henricus) 04-06-1747 Dorkwerd-Wierum 03-08-1749 Emden 01
01 ds. M. Rost (Michael) 26-04-1750 Rottevalle 16-10-1757 Hemelum 01
01 ds. N. Gillot (Nicolaus) 07-05-1758 kandidaat 15-09-1793 Surhuisterveen 01
01 ds. G. van der Tuuk (Gerhard) 01-06-1794 kandidaat 05-09-1796 Oenkerk-Giekerk 01
01 ds. P. van Assen (Petrus) 20-08-1797 kandidaat 07-09-1806 Gerkesklooster 01
02 ds. J.B. Snoek (Johannes Bernardus) ??-05-1807 kandidaat 06-05-1810 Westernieland 02
01 ds. J.C. Metzlar (Jacob Casper) 09-06-1811 hulppred. Schiermonnikoog 18-08-1811 Aduard 01
02 ds. C. Broersma (Cornelis) 23-08-1812 kandidaat 06-09-1818 Molkwerum 01
01 ds. H.W. Haselhoff (Hemmo Wilhelmus) 17-02-1819 hulppred. Schiermonnikoog 23-09-1821 Foudgum-Raard 04
01 ds. J. Sibinga (Johannes) 23-10-1825 kandidaat 07-09-1828 Veenwouden 03
01 ds. H.W. Hundlingius (Harm Wilts) 07-12-1828 kandidaat 31-03-1885 emeritus 00
07 ds. L.A. Bahler (Louis Adrien) 10-11-1895 kandidaat Woltersum 04-05-1902 Oosterwolde (Fr.) 03
04 ds. J.F. Zijlker (Jan Frederik) 20-05-1906 kandidaat Winschoten 04-04-1909 Hornhuizen-Kloosterburen 02
03 ds. C.G.M. Quack (Clarus Gerard Martinus) 02-04-1911 emeritus Goutum 12-11-1911 overleden 00
02 ds. H.H. Baudet (Herman Helenus) 16-02-1913 hulppred. Schiermonnikoog 10-09-1916 Dokkum 01
01 ds. J.R. Oldeman (Jan Rudolf) 01-08-1920 kandidaat Rotterdam 31-05-1924 emeritus 00
01 ds. J. Dikboom (Johannes) 23-11-1924 kandidaat Groningen 29-04-1928 Witmarsum 03
03 ds. T.F. Janssonius (Timon Frederik) 06-01-1929 kandidaat Utrecht 06-09-1929 emeritus 00
02 ds. G.K. Wiersma (Gabe Klaas) 18-05-1930 kandidaat Gravenhage 18-08-1935 Noordwolde (Fr.) 01
01 ds. J.W.F. Warners (Johannes Willem Frederik) 11-10-1936 emeritus Drachtster-Compagnie 14-06-1937 overleden 00
03 ds. J.N. Drost (Jacob Nicolaas) 04-08-1940 emeritus Assendelft 26-09-1943 emeritus 00
02 ds. R.J. Renier (Roeland Jan) 24-11-1946 kandidaat Utrecht 18-09-1949 Wedde 01
01 ds. E.J. Alberts (Engelbert) 26-11-1961 kandidaat Amsterdam 21-08-1966 Oostvoorne 01
02 ds. H.J. Brouwer (Hindrik) 26-11-1967 Bergen op Zoom 20-06-1971 Stiens 01
01 ds. J.J. Burger (Johannes Jacobus) 01-07-1973 kandidaat Leeuwarden 12-01-1978 Ried-Boer 01
01 ds. F.J. Brinkman (Frans) 25-06-1978 Surhuizum 05-08-1984 Vredewold-Westerdeel 01
02 ds. S.J. Dingemanse (Simon) 21-07-1985 kandidaat Hasselt 18-03-1990 Odijk 01
01 ds. D. Engelage (Dirk) 12-10-1997 Oldebert 30-06-2002 Drempt 01
01 ds. N.J. van Rijswijk (Nicolaas Jan) 24-08-2003 Engwierum-Ee-Oostrum 31-10-2021 Stedebroec-pg 01
01 ds. M. de Jong (Marten) (p-t) 15-01-2023 leraar, wonend Geldrop

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. C.R. Segersma (Cornelis Roeleffs) ca. 1600
M. Crusius (Matthias) ca. 1604 pred. Marrum
ds. T. Conradi (Titus) ??-??-1606 Nes-Wierum ??-??-1617 Hantum
ds. T. Heynema (Theodorus) ??-??-1617 Paesens ??-??-1635 overleden
ds. C. Poppius (Cornelius) ??-??-1636 Paesens ??-??-1638 overleden
ds. J.C. Metzlar (Jacob Casper) ??-08-1810 emeritus Harlingen 08-06-1811 pred. Schiermonnikoog
H.W. Haselhoff (Hemmo Wilhelmus) 01-01-1819 kandidaat 16-02-1819 pred. Schiermonnikoog
W.S.B. Florison ??-??-1821 kandidaat ??-??-1825
H. Lelie (Hermannus) ??-06-1890 wonend Gravenhage 31-10-1893 Vinkeveen
H.H. Baudet (Herman Helenus) ??-??-1912 kandidaat 15-02-1913 pred. Schiermonnikoog
mw. M. Faber (Meinsina) ??-??-1943 wonend Schiermonnikoog ??-??-1945 g.o. Middelharnis
ds. J.N. Drost (Jacob Nicolaas) 27-09-1943 emeritus Schiermonnikoog ??-??-1946
ds. F.J. Los (Frans Johannes) ??-??-1950 23-06-1952
ds. H. Bax (Hendrik) ??-??-1952 ??-??-1957
G. van IJperen (Gerrit) ??-??-1957 emeritus Zeist ??-??-1958
-
t.b.v. evangelisatie sedert 8-7-1922
P.J. Kousemaker (Pieter Jacobus) 04-1931 09-1933
H. de Weerd (Hendrik) 10-1933 IJmuiden 11-1940 Bond voor Evangelisaties
C.J.P. Mackaay (Christiaan Johannes Pieter) ??-1941 kandidaat Amsterdam ??-1941
J. Annema (Jacob) 11-1942 Tijnje 07-1945 Valthe
M. Lootsma (Marten) 11-1945 Gersloot 12-1947 Drempt
G.H. Volk (Gerrit) 05-1948 Drempt 09-1954
F. Eppinga (Frederik) 03-1955 Stiens 03-1960 Buitenpost


Beroepen vacature 1806:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 04-02-1807 J. Kiers Hiaure
02 ??-03-1807 J.B. Snoek kandidaat


Beroepen vacature 1811:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 03-10-1811 E. Romar Boornbergum
02 ??-12-1811 C. Broersma kandidaat


Beroepen vacature 1885:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1885 A.S. van Eerde Morra-Lioessens
02 ??-05-1886 W. Cannenburg van Ingen Urmond
03 ??-07-1886 H.J. Bergsma Druten
04 ??-08-1887 J.B.C. Schuuring Ossendrecht
05 ??-11-1888 W.G. van Sanden Blitterswijk
06 ??-08-1892 A.H. Claassen Egmond-Binnen
07 ??-04-1894 L.A. Bahler kandidaat


Beroepen vacature 1902:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1902 G.H. de Haas kandidaat Winsum (Fr.)
02 ??-10-1902 T. Bolt Grijpskerk
03 ??-12-1903 R. Adriani Engels Morra
04 ??-12-1905 J.F. Zijlker kandidaat Winschoten


Beroepen vacature 1909:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1909 A.P. Schilderman kandidaat Groningen
02 ??-06-1909 T. Leendertz kandidaat Coevorden
03 ??-02-1910 C.G.M. Quack wonend Arnhem


Beroepen vacature 1911:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1912 A.H. de Boer kandidaat Groningen
02 ??-10-1912 H.H. Baudet kandidaat Schiermonnikoog


Beroepen vacature 1916:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1920 J.R. Oldeman kandidaat Rotterdam


Beroepen vacature 1924:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1924 J. Dikboom kandidaat Groningen


Beroepen vacature 1928:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
??-05-1928 A. Noorman kandidaat Utrecht 02
??-07-1928 A. Burger kandidaat Oosterwierum 03
??-10-1928 T.F. Janssonius kandidaat Utrecht


Beroepen vacature 1929:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1929 L.C. ten Bruggencate kandidaat Ossendrecht
02 ??-04-1930 G.K. Wiersma kandidaat Gravenhage


Beroepen vacature 1937:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1938 H.J.E. Caron kandidaat Rijswijk (Z-H.)
02 ??-12-1939 E.F. Westra kandidaat Amsterdam
03 02-07-1940 J.N. Drost wonend Heemstede


Beroepen vacature 1943:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1945 P. Simoons Schoorl
02 ??-10-1946 R.J. Renier kandidaat Utrecht


Beroepen vacature 1958:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1961 E.J. Alberts kandidaat Amsterdam


Beroepen vacature 1966:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1966 K.J. Inberg kandidaat Cornjum
02 ??-11-1967 H.J. Brouwer Bergen op Zoom


Beroepen vacature 1971:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1973 J.J. Burger kandidaat Leeuwarden


Beroepen vacature 1978:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1978 F.J. Brinkman Surhuizum


Beroepen vacature 1984:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1985 E.J. Struif Zuidhorn
02 ??-06-1985 S.J. Dingemanse kandidaat Hasselt


Beroepen vacature 1997:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1997 D. Engelage Oldebert


Beroepen vacature 2003:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-2003 N.J. van Rijwijk Engwierum-Ee-Oostrum-Jouswier


Beroepen vacature 2021:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 07-10-2022 M. de Jong voorheen Eindhoven-ngk 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 25 mei 2024