Oudega-W Protestantse Gemeente


Classis: *Sneek
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Oudega HG en Oudega GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Oudega-W opgericht in 12-11-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Oudega-gk en Oudega-hg
-
- ds. mw. M. Mink (Margje) 12-11-2006 Oudega-hg 13-09-2009 Kollumerzwaag 01
01 ds. mw. F. Haverschmidt 11-09-2011 Sexbierum-Pietersbierum 28-09-2014 Beetgum-pg 01
01 ds. W.M. Roseboom (Wilhelm) 06-09-2015 kandidaat Groningen 23-02-2020 Herwijnen-hg 01
01 ds. mw. E.K. Zwerver (Edna) 03-10-2021 Schettens-Schraard-Longerhouw-Wons


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 april 2024