Oosterbierum-Wijnaldum Hervormde Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Oosterbierum-Wijnaldum HG en Oosterbierum GK

Predikanten van de Hervormde Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum opgericht in 09-11-2012:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Oosterbierum-Wijnaldum-hg en Oosterbierum-gk
-
- ds. J. Miedema (Jaap) 09-11-2012 Oosterbierum Wijnaldum-hg 24-01-2016 emeritus 00
01 ds. U. Tjallingii (Ulbe) 09-07-2017 hulppred. Oosterbierum Wijnaldum-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. U. Tjallingii (Ulbe) ??-??-2016 08-07-2107 pred. Oosterbierum Wijnaldum-pg 01


Beroepen vacature 2016:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-2017 U. Tjallingii wonend Deinum


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 25 mei 2022