Nisse Gereformeerde Gemeente


Classis: Goes
Provincie: Zeeland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Nisse opgericht in 1922:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
geen dienstdoende predikant gestaan


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 08 december 2022