Nijehaske Hervormde Gemeente


Classis: * Heerenveen
Provincie: Friesland
Ring: Heerenveen
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Nijehaske opgericht in 1746:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Haskerhorne-Oudehaske tot 1746
i.c.m. Haskerdijken sedert 1746
-
01 ds. T.E. Mebius (Theodorus Ernestus) ??-07-1746 Paesens 24-08-1757 overleden 00
01 ds. J. Dix (Joachimus) 19-11-1758 kandidaat 16-03-1785 overleden 00
01 ds. E. Fedder (Emo) 23-10-1785 Tjerkgaast 25-09-1803 emeritus 00
02 ds. R. Rodenburg (Rutgerus) 06-05-1804 Akkrum 05-12-1819 IJlst 01
02 ds. R. de Kemper (Robert) 02-07-1820 Vledder 27-06-1841 emeritus 02
01 ds. T. Pijttersen (Tjeerd) 03-04-1842 Wijnjeterp-Duurswoude 29-03-1846 Roordahuizum 02
01 ds. J.J. Wassenaar 15-11-1846 hulppred. Haulerwijk 14-08-1886 overleden 03
12 ds. C. de Hoogh (Cornelis) 03-03-1889 kandidaat Spannum 17-09-1893 Uithuizermeeden-West 12
02 ds. G. Boersma (Gerrit) 22-10-1893 Heemse 09-08-1896 Hollandscheveld 02
09 ds. H.G. Rozeboom (Hendrik Gerke) 13-03-1898 Elkerzee 07-02-1904 Engelbert 02
01 ds. K. den Hollander (Kornelis) 26-06-1904 kandidaat Middelburg 14-03-1909 Amersfoort 03
01 ds. F.W.J. van de Poel (Francois Willem Johannes) 06-06-1909 kandidaat Leiden 08-02-1914 Enkhuizen 01
01 ds. H.W. te Winkel (Hendrik Willem) 14-06-1914 Haulerwijk 24-04-1921 Vollenhove 09
07 ds. E. Jongens (Evert) 26-03-1922 g.v. Bergen op Zoom 04-07-1926 Giessen-Oudekerk 01
01 ds. J.A. Steenbeek (Jakob Adriani) 12-12-1926 Dantumawoude 30-06-1929 Nieuw-Stadskanaal 02
04 ds. J.P. Snoep (Johannes Pieter) 16-03-1930 Sint Annaparochie 15-07-1934 Hoorn (evangelisatie) 04
02 ds. J.W. van Petegem (Jan Willem) 02-12-1934 Den Hoorn (Tex.) 01-12-1940 Aalten 02
01 ds. F.R.A. Henkels (Friedrich Robert August) 02-03-1941 Winschoten (evangelisatie) 05-11-1945 radiopred. 01
02 ds. L.J. Prins (Leendert Jacob) 07-04-1946 Westeremden 11-10-1953 Nijland 03
05 ds. J. Haanstra (Jan) 03-10-1954 Spijk (Gr.) 27-05-1962 Opende 01
03 ds. mw. A.G.M. Lodewijk 16-10-1983 kandidaat Utrecht 31-01-1988 ontheven 00
01 ds. C.C. Wessel (Coen) 04-09-1988 kandidaat Groningen

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
A.M. Brouwer (Anton Marinus) 01-07-1936 kandidaat Amsterdam 02-07-1937
S.W. de Vries 11-07-1937 kandidaat Zuidlaren 11-09-1938 Coevorden (evangelisatie)
W.G. van der Ree (Willem Godard) 15-10-1938 kandidaat Rotterdam 16-07-1939 pred. Oosthem
G. Colenbrander (Gerhardus) 21-07-1941 hulppred. Vlissingen ??-02-1943 Veendam (evangelisatie)
M.M. de Jong (Marinus Melle) 15-11-1942 kandidaat Leeuwarden ??-07-1943 pred. Lent
P. Dijkstra (Pieter) ??-09-1943 kandidaat Leeuwarden-Huizum ??-05-1944 pred. Vorchten
S.S. Visser (Sieger Syboltz.) 15-12-1946 Gorredijk 06-11-1955
N. de Zwart (Nicolaas) ??-??-1957 Yerseke ??-??-1962
ds. J. Muurling 19-05-1969 emeritus Heerde ??-??-1974
ds. B.J. Lietaert Peerbolte 31-08-1975 emeritus Oudwoude-Westergeest ??-??-1983


Beroepen vacature 1803:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 27-09-1803 H.H. ter Vehn Oosterzee
02 12-12-1803 R. Rodenburg Akkrum


Beroepen vacature 1819:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 23-02-1820 J.N.S. Hesseling Hempens-Teerns
02 04-04-1820 R. de Kemper Vledder


Beroepen vacature 1886:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1887 A. Renier Elspeet
02 ??-08-1887 J.W.H. Kalkman Monster
03 ??-10-1887 B.J. van Heijningen Heerjansdam
04 ??-12-1887 J. Bolkestein Ter Aar
05 ??-01-1888 E. Weidner Wilsum
06 ??-03-1888 J. Doorenbos Oosterbierum
07 ??-05-1888 R. Jaarsma Balk
08 ??-07-1888 E.A. Lazonder Oosterwolde (Gld.)
09 ??-08-1888 L.F.A. Westerbeek van Eerten Meerkerk
10 ??-10-1888 E.H. Jonkers kandidaat Scheemda
11 ??-11-1888 J. Schrijver Sloten (Fr.)
12 ??-12-1888 C. de Hoogh kandidaat Spannum


Beroepen vacature 1893:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1893 C.R. Rijnenberg Ferwerd
02 ??-08-1893 G. Boersma Heemse


Beroepen vacature 1896:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1896 W. Magendans Oosterzee
02 ??-11-1896 J.P. Hattink Muiden
03 ??-12-1896 F.C. Magendans Slijk-Ewijk
04 ??-02-1897 J. Barbas Schaarsbergen
05 ??-04-1897 J.G. Harthoorn Opijnen
06 ??-06-1897 G. Vellinga Kootwijk
07 ??-07-1897 J.C. van Ronkel kandidaat Leiden
08 ??-09-1897 A.M. Knottnerus Zaamslag
09 ??-11-1897 H.G. Rozeboom Elkerzee


Beroepen vacature 1904:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1904 K. den Hollander kandidaat Middelburg


Beroepen vacature 1909:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1909 F.W.J. van de Poel kandidaat Leiden


Beroepen vacature 1914:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1914 H.W. te Winkel Haulerwijk


Beroepen vacature 1921:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1921 J.C.H. Romijn Parrega
02 ??-03-1921 P. Siemelink Gaastmeer
03 ??-04-1921 S. Ybema Ferwerd
04 ??-06-1921 E. Groeneveld Herveld
05 ??-08-1921 G. Elzinga Nijega
06 ??-09-1921 H.P. Stegenga Langweer
07 ??-11-1921 E. Jongens g.v. Bergen op Zoom


Beroepen vacature 1926:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1926 J.A. Steenbeek Dantumawoude


Beroepen vacature 1929:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1929 E. Groeneveld Dalfsen
02 ??-08-1929 J.H. Wessel Burum
03 ??-10-1929 J. Steenhuizen Made-Drimmelen
04 ??-12-1929 J.P. Snoep Sint Annaparochie


Beroepen vacature 1934:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1934 L. Knier Birdaard
02 ??-08-1934 J.W. van Petegem Den Hoorn (Tex.)


Beroepen vacature 1940:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1940 F.R.A. Henkels Winschoten (evangelisatie)


Beroepen vacature 1945:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1945 H.M. Cnossen Oosternijkerk
02 ??-01-1946 L.J. Prins Westeremden


Beroepen vacature 1953:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1953 G. Kaastra Sexbierum
02 ??-01-1954 H.F. Wolgen Vollenhove
03 ??-03-1954 C. Overdijk Midlum
04 ??-04-1954 B. Albada IJlst
05 ??-05-1954 J. Haanstra Spijk (Gr.)


Beroepen vacature 1962:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1962 W.C.J. Jacobs Reitsum
02 ??-09-1962 J. Juckema Holwierde
03 ??-07-1983 mw. A.G.M. Lodewijk kandidaat Utrecht


Beroepen vacature 1988:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1988 C.C. Wessel kandidaat Groningen


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 20 juli 2024