Markelo Protestantse Gemeente


Classis: Enschede
Provincie: Overijssel
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Markelo HG

Predikanten van de Protestantse Gemeente Markelo opgericht in 2004:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan vanuit Markelo-hg
-
- ds. M. Dijkstra (Marten) (Noord) ??-??-2004 Markelo-hg 30-04-2023 Wommels-Hijdaard 01
- ds. H. Overdijk (Zuid) ??-??-2004 Markelo-hg 26-10-2008 De Lier-hg 01
01 ds. mw. E.E. Nordt (Zuid) 06-09-2009 Buitenpost-hg 01-05-2016 ontheven 00

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. A. Braakman (Arij) 09-2015 03-2016
ds. mw. E. van der Meulen (Elly) (interimpred)
ds. R.A.W. Nijhuis (Rob) (p-t) (via mobiliteitspool 20% voor 1 jaar) 17-12-2017 kandidaat Rijssen ??-??-2024
ds. J.A.D. van der Boon (Deodaat) ??-12-2019 emeritus Markelo 24-12-2023
mw. F. Venema (Fien)
ds. H. Overdijk ??-05-2024


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 13 juni 2024