Erica Protestantse Gemeente


Classis: * Emmen
Provincie: Drenthe
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Erica HG en Erica GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Erica opgericht in 19-09-2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Erica-hg en Erica-gk
i.s.m. Klazienveen-Nieuw-Dordrecht-pg en Nieuw-Amsterdam-gk sedert 2023
-
- ds. mw. E. van der Meulen (Elly) 19-09-2005 Erica-hg 14-04-2013 interimpred. 01
01 ds. K.H.W. Klaassens (Klaas Harm Wilhelmus) 19-01-2014 Emmen 27-08-2023 emeritus 01
01 ds. mw. A.T. van der Velde (Anneke) (80%) 28-01-2024 Kampen-vrijz/Meppel-Hoogeveen-rem


Beroepen vacature 2013:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 31-10-2013 K.H.W. Klaassens Emmen 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 22 april 2024