Deinum Hervormde Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Ring: Wirdum
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Boksum-Blessum-Deinum HG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Deinum opgericht in 1587:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Boksum-Blessum-hg sedert 01-07-1965
-
ds. P. Sichemius (Petrus) ??-??-1583 Purmerend ??-05-1588 overleden
ds. S. Suffridi (Suffridus) ??-??-1602 Makkum 04-04-1617 overleden
ds. D. Walsweer (Dominicus) ??-??-1617 Suawoude 12-03-1628 Lutkewierum
ds. J. Martinus (Johannes) ??-??-1628 kandidaat ??-??-1637 Groningen
ds. J. Arundaeus (Jeremias) ??-??-1637 Roordahuizum 28-07-1650 overleden 01
ds. A. July (Abraham) ??-06-1651 kandidaat Leeuwarden ??-07-1685 overleden
ds. J. Winkler (Johannes) ??-08-1686 Oudemirdum 15-07-1703 Weidum
ds. H. Braunius (Henricus) ??-09-1703 Pietersbierum 25-04-1741 emeritus
01 ds. C.H. Braunius (Christianus Hermannus) 16-07-1741 kandidaat 16-04-1752 Vrouwenparochie 01
01 ds. F. Heidkamp (Focco) 14-05-1752 Metslawier 06-11-1780 overleden 00
01 ds. J. Groenewoud (Johannes) 14-10-1781 Oosterwolde (Fr.) 03-04-1825 overleden 03
01 ds. C. Jongsma (Cornelis) 02-10-1825 kandidaat 30-09-1853 emeritus 00
02 ds. A. van IJsendijk (Arent) 11-06-1854 Hoevelaken 17-10-1858 Mantgum 01
01 ds. G. Wetsels (Gerhardus) 20-03-1859 Britsum 16-10-1862 dienst neergelegd 00
01 ds. W.H.J. Baart de la Faille (Willem Herman Julius) 19-04-1863 Surhuizum 22-04-1866 Oostermeer 03
02 ds. M.N. Ringnalda (Murco Nicolaas) 02-06-1867 Gorredijk 29-10-1899 emeritus 00
05 ds. H. Post (Hendrik) 14-10-1900 Stiens 21-02-1909 overleden 00
03 ds. D.A. van Krevelen (Dirk Andries) 29-05-1910 Oosterhesselen 17-10-1937 emeritus 03
03 ds. J.J. Homan (Johannes Jan) 18-09-1938 Kooten 22-09-1946 Grootebroek 01
02 ds. P.W.B. Haseloop (Paul Willem Bernard) 20-04-1947 Tjalleberd 14-10-1951 Dokkum 02
01 ds. A.J. Hollander (Albert Jelle) 25-05-1952 kandidaat Leeuwarden 26-05-1957 Anloo 02
01 ds. J. de Bruijn (Jan) 20-06-1965 Rockanje 30-04-1978 emeritus 00
01 ds. M.L. de Boer (Marten Luitzen) (p-t) 01-07-1979 kandidaat Oosterend (Fr.) 06-11-1988 ontheven 00
01 ds. mw. P.J. Briel-Moerman (p-t) 13-11-1988 kandidaat Stiens 13-06-1993 Tzummarum Firdgum 01
01 ds. A. Terlouw (Adri) 24-04-1994 Hardegarijp 31-05-2005 Boksum Blessum Deinum-pg-
-
opgegaan in Deinum-Boksum-Blessum-pg sedert 01-06-2005

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. J.D. van der Veen (Jan Dirk) 1957 emeritus Westerlee - Heiligerlee 1963
-
werkzaam voor evangelisatie sedert 1895
G. Wijtsma (Gerrit) 1952
B.J. Hannema 21-03-1965 hulppred. Deinum-hg


Beroepen vacature 1853:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1853 L. Kijlstra Hantum
02 ??-02-1854 A. van IJsendijk Hoevelaken


Beroepen vacature 1866:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1866 F. Lieftinck Kimswerd
02 ??-09-1866 M.N. Ringnalda Gorredijk


Beroepen vacature 1899:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1899 S. Baart de la Faille Hoogwoud
02 ??-12-1899 W. Meindersma Oldeberkoop
03 ??-01-1900 R. Hazelhoff Schalzum
04 ??-04-1900 P. Meindersma Schildwolde
05 ??-06-1900 H. Post Stiens


Beroepen vacature 1909:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1909 H. de Jonge Andijk
02 ??-12-1909 H.B. Hellema Oude Pekela
03 ??-03-1910 D.A. van Krevelen Oosterhesselen


Beroepen vacature 1937:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1937 K. Wybenga Winsum-Baard
02 ??-03-1938 P. van Wijnen Ureterp
03 ??-05-1938 J.J. Homan Kooten


Beroepen vacature 1946:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1946 P. Inberg Langezwaag
02 ??-07-1946 P.W.B. Haseloop Tjalleberd


Beroepen vacature 1978:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1979 M.L. de Boer kandidaat Oosterend-Fr.


Beroepen vacature 1988:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1988 mw. P.J. Briel-Moerman kandidaat Stiens


Beroepen vacature 1993:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1994 A. Terlouw Hardegarijp


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

vrijdag 21 juni 2024