Utrecht GK (3)


Classis: * Utrecht
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Utrecht GK (2) en Utrecht-West GK
Opgegaan in: Utrecht PG

Predikanten van de (3) Utrecht GK opgericht in 1994:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Utrecht-gk en Utrecht-West-gk
i.s.m. Utrecht-hg sedert 1-1-1997
-
- ds. A.C. van Beek 01-01-1994 Utrecht 30-09-1997 emeritus 00
- ds. J.W.T. Muntendam 01-01-1994 Utrecht-West 31-12-2004 Utrecht-pg -
- ds. C. van Steenis (Overvecht) 01-01-1994 Utrecht 09-07-2000 Waalre 01
- ds. H.W. Wierda (Centrum) 01-01-1994 Utrecht 31-12-2004 Utrecht-pg -
01 ds. P.J. Rebel (Oost, p-t) 01-05-1994 Middelburg 31-12-2004 Utrecht-pg -
01 ds. B.C. van Wieren (Bethelkerk) 12-10-1997 Loenen aan de Vecht 31-12-2004 Utrecht-pg -
01 ds. P. Vliegenthart (Stephanuskerk) 20-05-2001 Landsmeer 31-12-2004 Utrecht-pg -
-
predikant bijzondere werkzaamheden
- ds. J.D. de Vries (g.v. Acad. Ziekenhuis) 01-01-1994 Utrecht 03-12-1995 emeritus 00
01 ds. mw. A.W. Rijpkema (voor studentenarbeid) 01-01-1994 Utrecht 31-12-2004 Utrecht-pg -
01 ds. G. van ít Spijker (g.v. Warande, p-t) 01-01-1994 Utrecht 31-10-1995 Zwijndrecht-missie 01
01 ds. T. Hamstra (g.v. Diak. Ziekenhuis, p-t) 01-01-1994 Utrecht ??-06-1995 g.v. Heerde 01
01 ds. mw. C.D. Haijtink (g.v. Diaconessenhuis) 24-09-1995 g.v. Laren 31-12-2004 Utrecht-pg -
01 ds. mw. H.E. Treurniet (opbouwwerk Geuzenwijk) 23-03-1997 kandidaat Rotterdam 31-12-2004 Utrecht-pg -
01 ds. mw. H.J.T. Jurjens (g.v. Tamarinde) 18-05-1997 kandidaat Kampen 31-12-2004 Utrecht-pg -
-
opgegaan in Utrecht-pg sedert 1-1-2005

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
C. Mak 1996
J.J. Althuis 1996
F.A.L. van der Louw 1997 1997
mw. S.B. Bos-van Dijk 1999
mw. H.S. de Jong-Bol 2000


Beroepen vacature 1994 (vac. Huyser):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 15-02-1994 P.J. Rebel Middelburg


Beroepen vacature 1997 (vac. Van Beek):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 09-07-1997 B.C. van Wieren Loenen aan de Vecht


Beroepen vacature 2000 (vac. Van Steenis):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-2001 P. Vliegenthart Landsmeer


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 23 mei 2024