Arum Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt


Classis: Leeuwarden
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Arum opgericht in 22-12-1946:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Franeker - Sexbierum sedert 1977
-
ds. A.G. Versteeg 14-02-1954 kandidaat ??-04-1957 Noordoostpolder
ds. J.W. Beekman 25-08-1957 kandidaat ??-12-1963 Rotterdam-Hillegersberg-Straatweg
ds. J.J. Poutsma 11-09-1977 kandidaat ??-08-1981 Hardenberg
ds. A.J. van Zuijlekom 13-01-1985 kandidaat ??-08-1989 Goes
-
opgeheven in 1995


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024